Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY  dla których organizatorem jest Gmina Strzałkowo.

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzałkowo, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzałkowo obejmuje następujące instytucje:

  • Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo
  • Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie

Rejestr instytucji kultury prowadzi stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych Urzędu Gminy Strzałkowo.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru ( bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo),
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony (zgodnie ze stawką opłaty określoną w załączniku do niniejszej ustawy).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy Strzałkowo.  Bank Spółdzielczy  w Strzałkowie Nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1162
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Rejestr instytucji kultury
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Perzyńska
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 08.04.2021 09:38:45
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021 09:42:07
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2021 09:38:56
Rejestr zmian