Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

- dowód osobisty albo paszport (do wglądu),

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców lub opiekun prawny).

W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- dowód lub paszport pełnomocnika (do wglądu);

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje automatycznie na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane z urzędu nie podlega opłacie skarbowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1133
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy - obywatele polscy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 12:40:23
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 12:45:41
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 12:43:37
Rejestr zmian