Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust.2 pkt. 9 lit.b) informuję, iż zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla regionu VIII jest:

  • Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
    (prowadzenie i zarządzanie: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska13, 62-510 Konin)

Brak jest natomiast w regionie VIII instalacji o statusie RIPOK do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Instalacjami wskazanymi do zastępczej obsługi
Regionu w powyższym zakresie są:

  • MZGOK Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów;
  • Kompostownia pryzmowa (prowadzona przez ZGKiM w Kleczewie)

Składowisko o statusie RIPOK do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych posiada:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koninie (prowadzone przez MZGOK Sp z o.o.)

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. zniesiona została regionalizacja. W myśl art. 9e ust. 1 pkt 2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne podmiot odbierający ma obowiązek przekazać do instalacji komunalnej. ZTUOK w Koninie nie posiada statusu instalacji komunalnej, jednakże ustawodawca dopuszcza przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a. Zatem niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w dalszym ciągu przekazywane są do ZTUOK w Koninie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 142
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzałkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Otulakowsk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 02.11.2023 11:38:05
Data udostępnienia informacji: 02.11.2023 11:45:27
Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2023 11:38:28
Rejestr zmian