Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

W/w zezwolenie udziela, w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (w przypadku Gminy Strzałkowo – Wójt Gminy Strzałkowo).

Wniosek o udzielenie*/zmianę* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo (formularz w załączniku)

Dokumenty załączone do w/w wniosku:

1)  Zaświadczenie / oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2)  Kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych z pojazdów   asenizacyjnych przez eksploatatora stacji zlewnej (oryginały do wglądu).

3)  Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z kserokopią  dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych (oryginały do wglądu).

4)  Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa (oryginał do wglądu).

5)  Kopia umowy na korzystanie z  myjni pojazdów asenizacyjnych / dokumentu potwierdzającego posiadanie  myjni (oryginał do wglądu).

6)  Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności: 53,50 zł; 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).

7)  Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów (odpis, wypis lub kopia dokumentu – od każdego stosunku pełnomocnictwa  lub prokury).

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 752
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Informacja dotycząca udzielania/zmiany zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 18.01.2021 14:23:25
Data udostępnienia informacji: 18.01.2021 14:27:53
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 10:18:46
Rejestr zmian