Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wójt Gminy Strzałkowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian statutu Sołectw Gminy Strzałkowo.

W związku z wydłużeniem kadencji organów jednostki samorządu terytorialnego postanawia się zmienić w tym zakresie również  długość kadencji organów jednostek pomocniczych gminy Strzałkowo. Podjęcie uchwały pozwoli na podtrzymanie dotychczasowych zasad, kiedy to wybory organów jednostek pomocniczych odbywały się bezpośrednio po wyborach do Rady Gminy Strzałkowo.

Konsultacji podlega treść projektów uchwał w sprawie zmiany statutu wszystkich Sołectw Gminy Strzałkowo, stanowiących załącznik Nr 1 – 17 do Zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmują wszystkie sołectwa Gminy Strzałkowo, a podmiotowo obejmują mieszkańców Gminy Strzałkowo

Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców Gminy Strzałkowo na temat proponowanej zmiany treści statutu Sołectw Gminy Strzałkowo.

Zmiana statutu sołectw polegać będzie na zmianie w § 4 ust. 3 statutu Sołectw, którego aktualne brzmienie:

„3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej  trwa 5 lat”.

proponuje się zastąpić nowym:

„3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do dnia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję”.

oraz §12 ust. 2, którego aktualne brzmienie:

„Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie określonym przez ustawę”

proponuje się zastąpić nowym:

§12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybory Sołtysa i Rada Sołecka przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Gminy”

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 08 grudnia 2023r. do dnia 18 grudnia 2023r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii, uwag i propozycji poprzez wypełnienie formularza drogą : korespondencyjną lub elektroniczną. Formularze konsultacyjne dostępne będą  w Urzędzie Gminy Strzałkowo, u Sołtysa, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo.

Wypełniony formularz konsultacyjny można złożyć w następujący sposób:

a) wysłać w formie elektronicznej na adres ug@strzalkowo.pl

b) dostarczyć do Urzędu Gminy Strzałkowo pok. Nr 5.

Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Strzałkowo podaje do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, poprzez:

a) ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzałkowo,

b) ogłoszenie wyników na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo,

c) wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Strzałkowo przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 583
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Strzałkowo w celu zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Strzałkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 30.11.2023 15:53:01
Data udostępnienia informacji: 30.11.2023 19:15:49
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2023 18:29:13
Rejestr zmian