Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty – obywatele UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej:

- wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

- paszport (do wglądu),

 

Wymagane dokumenty – obywatele państw innych niż należących do UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej:

- wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

- paszport (do wglądu),

- zezwolenie na pobyt stały lub karta pobytu na pobyt stały lub zgoda na pobyt tolerowany lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub udzielenie w RP ochrony uzupełniającej.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców lub opiekun prawny).

W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- dowód lub paszport pełnomocnika (do wglądu);

W celu zameldowania na pobyt stały nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje automatycznie na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane z urzędu nie podlega opłacie skarbowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 960
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt stały - obcokrajowcy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 12:48:01
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 12:49:26
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 12:48:05
Rejestr zmian