Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać m.in.: dane i adres wnioskodawcy, określenie rodzaju napojów alkoholowych (do 4,5% oraz piwo, 4,5% do 18%, powyżej 18% zawartości alkoholu), rodzaj zezwolenie (do spożycia w miejscu sprzedaży/do spożycia poza miejscem sprzedaży), adres sprzedaży i adres składowania napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2019 r. poz.1252),

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Opłaty za korzystanie z zezwolenia:

 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę roczną w wysokości:

 

- 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę roczną w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):

 

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł,

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł,

- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.

 

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Są to terminy ostateczne, niepodlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku nie dokonania w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia, wygasa ono z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty.

 

Zezwolenie (decyzja administracyjna) może zostać wydane wyłącznie po uzyskaniu postanowienia o pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie o zgodności usytuowania punktu sprzedaży i maksymalnej liczby zezwoleń z uchwałami Rady Gminy Strzałkowo.

Przed odbiorem zezwolenia należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 777
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 12:29:36
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 12:31:51
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 12:29:39
Rejestr zmian