Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Strzałkowo, dnia 21.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

GPOS.6220.3.2022

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)


zawiadamiam


o wydanej w dniu 21.11.2022 r. decyzji znak: GPOS.6220.3.2022 dla Pana Daniela Olejniczaka zam. Szemborowo 72, 62-420 Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo, określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha na działkach
o nr ewid. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, obręb Jaworowo, gm. Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie oraz na działce o nr ewid. 260, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie oraz na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych (przebudowa istniejącego urządzenia poprzez wymianę pompy głębinowej umożliwiającej pobór 41,5 m3/h) na działce o nr ewid. 260, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo i Urzędu Gminy i Miasta Witkowo,
  • wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Szemborowo i Jaworowo.

 

                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                          Dariusz Grzywiński

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 305
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.3.2022 z 21 listopada 2022 r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 23.11.2022 15:42:53
Data udostępnienia informacji: 23.11.2022 15:48:08
Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2022 15:42:57
Rejestr zmian