Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) informujemy o zatwierdzonej decyzją nr PO.RTZ.70.109.2023/D/BS z dnia 11 marca 2024 r., wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.

Ceny jednostkowa za 1 m³ dostarczonej wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i 1 m³ odprowadzanych ścieków w gminie Strzałkowo wynosi:

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania wody

Ceny i stawki opłat

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

WODA

Grupa W1

Gospodarstwa domowe (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3)

5,13

5,18

5,24

stawka opłaty abonamentowej

7,94

7,97

7,98

Grupa W2

Pozostali odbiorcy tj. podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej, w tym cele określone w art. 22 uzzw (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3)

5,31

5,36

5,48

stawka opłaty abonamentowej

7,94

7,97

7,98

Grupa W3

Gmina – p.poż. (raporty)

cena wody (zł/m3)

5,72

5,78

5,85

stawka opłaty abonamentowej

7,94

7,97

7,98

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Ceny i stawki opłat

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

ŚCIEKI

Grupa K1

Gospodarstwa domowe (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3)

8,40

8,49

8,60

stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c)

6,55

6,57

6,58

Grupa K2

Pozostali odbiorcy tj. podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej

(wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3)

8,43

8,54

8,71

stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c)

6,55

6,57

6,58

Grupa K3

Przemysł (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3

17,70

17,83

18,11

stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c)

6,55

6,57

6,58

 

Do taryfowych cen i stawek opłat nalicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 11.04.2024 r.

Wniosek taryfowy wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup taryfowych dostępny jest w BOK Strzałkowo Eko-Dbaj Sp. z o.o. ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo oraz na stronie internetowej www.eko-dbaj.pl.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 63
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Ratajczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 09.04.2024 17:16:13
Data udostępnienia informacji: 09.04.2024 17:22:33
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 17:24:29
Rejestr zmian