Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wymagane dokumenty:

- wniosek właściciela nieruchomości (w przypadku gdy występuje współwłasność wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy) nieruchomości będącej przedmiotem postępowania
Wniosek musi określać dokładny cel podziału.

Uwaga: Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (postanowienie i decyzja) za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (decyzja ).

I etap - opinia o podziale nieruchomości

Załączniki do wniosku:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości

2) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi

3) wstępny projekt podziału, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),

II etap -decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości

Załączniki do wniosku:

1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,(nie wymagane w przypadku wydania postanowienia opiniującego)

2) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi,(nie wymagane w przypadku wydania postanowienia opiniującego)

3) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

4) wykaz zmian gruntowych,

5) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

6) projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egzemplarz dla organu podziałowego).

Termin i sposób załatwienia sprawy

30 dni - wydanie postanowienia opiniującego

30 dni - wydanie decyzji zatwierdzającej podział

Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje opinie w formie postanowienia/decyzję, które doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Strzałkowo.
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Strzałkowo.

Podstawa prawna

- Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 roku poz. 1990), 

- KPA - t.j. z 2016 poz.23
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Dodatkowe informacje

Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Należy przedstawić w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej

Kontakt:

tel: 63 2746-056

e-mail:nieruchomosci@strzalkowo.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 784
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Strzałkowo
Nazwa dokumentu: Podział nieruchomości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Woźniak
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021 09:53:46
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021 09:59:32
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2021 10:45:58
Rejestr zmian