top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
13.03.2013 14:47:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2013 14:46:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2013 14:42:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13.03.2013 14:41:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13.03.2013 14:40:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
13.03.2013 14:40:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
13.03.2013 14:38:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2013 14:38:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2013 14:36:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:36:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:35:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.03.2013 14:34:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.03.2013 14:33:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:33:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 11:47:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:46:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:46:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:45:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 4 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:45:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 4 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 23 sierpnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 23 sierpnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:42:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:42:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:41:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy w Strzałkowie.
13.03.2013 11:41:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy w Strzałkowie.
13.03.2013 11:40:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 1 marca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:40:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 1 marca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:39:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:39:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:39:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 grudnia 2011 roku w sali Urzędu Gminy w Strzałkowie.
13.03.2013 11:38:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 grudnia 2011 roku w sali Urzędu Gminy w Strzałkowie.
13.03.2013 11:38:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr X/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 10 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:38:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr X/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 10 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:37:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 września 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:37:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 września 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:35:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 1 września 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:35:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 1 września 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:34:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:33:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:33:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 2 czerwca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:32:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 2 czerwca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:31:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr V/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 31 marca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:31:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr V/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 31 marca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:30:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:30:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
box
bot foot
bip bip