top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
19.09.2013 14:22:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/215/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Słomczyce, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:21:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/215/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Słomczyce, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:20:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 14:19:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 14:19:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:18:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:18:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:17:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:16:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
19.09.2013 14:16:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
19.09.2013 14:15:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami".
19.09.2013 14:15:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/210/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami".
19.09.2013 14:14:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowasieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego".
19.09.2013 14:14:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowasieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego".
19.09.2013 14:13:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla miasta Konina.
19.09.2013 14:12:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla miasta Konina.
19.09.2013 08:39:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/207/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19.09.2013 08:39:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/207/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19.09.2013 08:38:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/206/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19.09.2013 08:38:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/206/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19.09.2013 08:36:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/205/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2013 r.
19.09.2013 08:36:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/205/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2013 r.
19.09.2013 08:35:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/204/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:35:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/204/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:33:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/203/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy Strzałkow z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:33:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/203/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy Strzałkow z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:31:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/202/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 08:31:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/202/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 08:29:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:29:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:28:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
19.09.2013 08:28:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
19.09.2013 08:27:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
19.09.2013 08:26:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
10.09.2013 11:16:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 101 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 11:16:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 101 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:51:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:50:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:29:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.09.2013 08:28:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.09.2013 08:04:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
05.09.2013 12:46:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:46:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:45:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:45:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:45:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:44:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip