top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
31.05.2013 12:06:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga babin
31.05.2013 12:06:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga babin
29.05.2013 13:36:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.05.2013 13:36:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
29.05.2013 13:36:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Strzałkowie. z kategorii Oferty pracy
29.05.2013 13:35:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.05.2013 13:34:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.05.2013 12:53:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:52:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
27.05.2013 12:52:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
27.05.2013 12:51:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:46:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:46:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:45:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:45:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:45:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:45:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:43:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali, obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:43:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali, obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzałkowo.
27.05.2013 12:38:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:38:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:37:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie z filią w Skarboszewie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013.
27.05.2013 12:36:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie z filią w Skarboszewie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013.
27.05.2013 12:34:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie.
27.05.2013 12:34:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie.
27.05.2013 12:31:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:31:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
27.05.2013 12:29:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
27.05.2013 12:28:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
27.05.2013 10:39:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2012 rok.
27.05.2013 10:38:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2012 rok.
24.05.2013 10:24:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Szemborowo
24.05.2013 10:24:45 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Szemborowo
23.05.2013 14:36:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Szemborowo
23.05.2013 14:36:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Szemborowo
23.05.2013 14:36:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Brudzewo
23.05.2013 14:35:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga Brudzewo
23.05.2013 14:35:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga babin
23.05.2013 14:35:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga babin
23.05.2013 14:35:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - droga babin
21.05.2013 12:54:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:53:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
21.05.2013 12:53:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:52:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:51:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:51:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
21.05.2013 12:50:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:49:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
21.05.2013 12:49:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2013 12:48:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
box
bot foot
bip bip