top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
18.11.2013 13:38:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo - m. Paruszewo
18.11.2013 13:36:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo - m. Paruszewo
07.11.2013 15:00:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
07.11.2013 15:00:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
06.11.2013 15:21:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wynikach postępowania - odśnieżanie
06.11.2013 15:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wynikach postępowania - odśnieżanie
04.11.2013 10:41:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:41:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:41:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:40:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:39:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:39:14 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
04.11.2013 10:39:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:38:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:38:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:38:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:37:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:37:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:15:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:15:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:14:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:14:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:13:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:13:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:11:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:11:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.10.2013 13:40:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł poręczenie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł nazwy ulic z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł darowizna z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Kornaty z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Brudzewo z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 12:52:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:52:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:51:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
30.10.2013 12:51:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
30.10.2013 12:50:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:50:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:49:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:48:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:46:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:46:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:44:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:44:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:40:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip