top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
12.12.2013 13:18:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
12.12.2013 13:17:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 13:15:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 13:14:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 13:14:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
10.12.2013 14:24:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
10.12.2013 14:24:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
10.12.2013 14:23:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu zastrzeżenia do decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.10.2013r. GPOS.6220.6.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej z elementami infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 497 w obrębie miejscowości Babin, gm. Strzałkowo” powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
10.12.2013 14:22:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu zastrzeżenia do decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.10.2013r. GPOS.6220.6.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej z elementami infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 497 w obrębie miejscowości Babin, gm. Strzałkowo” powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
06.12.2013 13:49:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak dla przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii.
06.12.2013 13:49:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak dla przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii.
02.12.2013 08:14:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:14:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:14:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:14:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:13:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:13:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:11:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:11:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:10:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:10:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:10:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:09:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:09:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:09:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:09:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:09:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:08:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:08:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:07:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:07:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
29.11.2013 12:55:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Iwona Kościuszko zastępująca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
29.11.2013 12:52:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Iwona Kościuszko zastępująca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
29.11.2013 09:32:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
29.11.2013 09:31:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
28.11.2013 13:32:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
28.11.2013 13:32:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
27.11.2013 08:02:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł mpzp z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana studium z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie ceny za odpady zmieszane z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek rolny z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami pozarządowymi z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zwolnienia w podatku od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł przydomowe oczyszczalnie z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od środków transportowych z kategorii Projekty uchwał
21.11.2013 11:06:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21.11.2013 11:03:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
box
bot foot
bip bip