top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
20.01.2014 13:54:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:52:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
10.01.2014 08:34:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Komunikat w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zaopatrzenie w wodę.
09.01.2014 12:11:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
07.01.2014 14:03:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
07.01.2014 14:03:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
23.12.2013 08:54:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:53:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:53:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:53:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:53:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GPPiRPA z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:52:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:52:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:51:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:51:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:50:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:50:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:50:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:49:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:49:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:49:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społeczenie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:49:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:48:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:46:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:46:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:46:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:45:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:45:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:43:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:43:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:43:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plany pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:43:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:43:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:40:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:38:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:38:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy woda z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy kanaliza z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan rozwoju wodociągów z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Staw użyczenie z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy rady z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sieć wodociągowa z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kanalizacja Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip