top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
24.01.2014 11:36:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:58:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałmi informacyjnymi
24.01.2014 10:58:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałmi informacyjnymi
24.01.2014 10:56:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.01.2014 10:54:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.01.2014 10:38:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:38:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:36:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:34:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:34:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:32:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:31:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:31:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:30:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:30:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:30:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:29:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:28:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:28:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.01.2014 10:28:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.01.2014 10:26:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Strzałkowo
24.01.2014 10:26:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Strzałkowo
24.01.2014 10:24:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:24:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:23:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
24.01.2014 10:23:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
24.01.2014 10:22:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2013/2014
24.01.2014 10:21:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2013/2014
24.01.2014 10:20:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.
24.01.2014 10:19:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.
23.01.2014 14:42:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
23.01.2014 14:41:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
23.01.2014 14:39:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
23.01.2014 14:39:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
23.01.2014 14:39:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok. z kategorii Zarządzenia Wójta 2010-2014
23.01.2014 14:38:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.01.2014 14:38:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
23.01.2014 14:37:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
23.01.2014 14:36:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
23.01.2014 14:36:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
23.01.2014 14:35:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
23.01.2014 14:35:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
23.01.2014 14:32:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
23.01.2014 14:32:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
20.01.2014 13:55:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
20.01.2014 13:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
box
bot foot
bip bip