top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
27.11.2013 08:02:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek rolny z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami pozarządowymi z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zwolnienia w podatku od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł przydomowe oczyszczalnie z kategorii Projekty uchwał
27.11.2013 08:02:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od środków transportowych z kategorii Projekty uchwał
21.11.2013 11:06:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21.11.2013 11:03:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.11.2013 13:38:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo - m. Paruszewo
18.11.2013 13:36:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo - m. Paruszewo
07.11.2013 15:00:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
07.11.2013 15:00:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
06.11.2013 15:21:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wynikach postępowania - odśnieżanie
06.11.2013 15:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wynikach postępowania - odśnieżanie
04.11.2013 10:41:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:41:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:41:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:40:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:39:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:39:14 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
04.11.2013 10:39:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:38:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:38:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:38:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:37:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:37:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:15:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:15:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:14:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:14:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:13:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:13:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:11:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:11:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.10.2013 13:40:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł poręczenie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł nazwy ulic z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł darowizna z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Kornaty z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Brudzewo z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 12:52:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:52:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:51:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
30.10.2013 12:51:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
box
bot foot
bip bip