top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Data Redaktor Zmiana
19.09.2013 08:31:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/202/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 08:29:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:29:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 08:28:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
19.09.2013 08:28:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
19.09.2013 08:27:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
19.09.2013 08:26:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
10.09.2013 11:16:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 101 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 11:16:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 101 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:51:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:50:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10.09.2013 08:29:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.09.2013 08:28:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.09.2013 08:04:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
05.09.2013 12:46:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:46:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:45:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:45:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:45:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:44:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:44:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:43:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:43:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:42:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:42:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:42:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:42:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:42:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
05.09.2013 12:41:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
05.09.2013 12:41:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana studium z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:13 Jakub Malinowski Usunięto artykuł absolutorium z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł przedłużenie taryfy na wodę z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
05.09.2013 12:41:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielanie dotacji dla przedszkoli z kategorii Projekty uchwał
02.09.2013 15:29:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
23.08.2013 14:14:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie
21.08.2013 15:13:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w Gimnazjum
20.08.2013 08:02:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy
07.08.2013 13:08:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2013 10:47:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Kopernika
07.08.2013 10:47:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Prusa
07.08.2013 10:47:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Górnej
30.07.2013 15:15:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
19.07.2013 15:21:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Górnej
19.07.2013 15:21:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Górnej
19.07.2013 15:21:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zamówieniu publicznym - kotłownia gazowa w bloku przy ul. Górnej
box
bot foot
bip bip