top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
04.11.2013 10:13:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:13:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:12:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:12:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.11.2013 10:11:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
04.11.2013 10:11:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.10.2013 13:40:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł poręczenie z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł nazwy ulic z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł darowizna z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Kornaty z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 13:40:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Brudzewo z kategorii Projekty uchwał
30.10.2013 12:52:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:52:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2012
30.10.2013 12:51:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
30.10.2013 12:51:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2012.
30.10.2013 12:50:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:50:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:49:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:48:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
30.10.2013 12:46:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:46:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:44:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:44:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:40:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:40:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:38:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:37:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:35:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
30.10.2013 12:35:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
30.10.2013 12:34:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:33:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.10.2013 12:32:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
30.10.2013 12:32:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
30.10.2013 12:30:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/222/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
30.10.2013 12:30:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/222/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
23.10.2013 07:59:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o rokowaniach Brudzewo
23.10.2013 07:59:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o rokowaniach Brudzewo
23.10.2013 07:55:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu obwieszczenie wojewody
23.10.2013 07:55:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie wojewody
18.10.2013 13:20:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
16.10.2013 12:28:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie
10.10.2013 10:13:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - wynik konsultacji
07.10.2013 11:58:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa z terenu Gminy Strzałkowo.
07.10.2013 11:58:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa z terenu Gminy Strzałkowo.
07.10.2013 11:56:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Strzałkowo w znaku towarowym Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców z siedzibą w Strzałkowie, ul. Gen. Sikorskiego 28
07.10.2013 11:56:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Strzałkowo w znaku towarowym Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców z siedzibą w Strzałkowie, ul. Gen. Sikorskiego 28
box
bot foot
bip bip