top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.03.2014 12:15:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/281/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
13.03.2014 12:14:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:13:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:11:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:11:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:08:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014
13.03.2014 12:06:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014
13.03.2014 12:06:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/277/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zbudowania systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków
13.03.2014 12:05:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/277/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zbudowania systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków
13.03.2014 12:03:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
13.03.2014 12:03:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
13.03.2014 12:01:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Wielietniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 11:59:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Wielietniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:48:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2014 rok
13.03.2014 09:47:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2014 rok
13.03.2014 09:46:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/273/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
13.03.2014 09:46:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/273/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
13.03.2014 09:42:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/272/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę I/4/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
13.03.2014 09:41:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/272/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę I/4/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
13.03.2014 09:39:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
13.03.2014 09:37:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
13.03.2014 09:35:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/270/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2014 09:35:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/270/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2014 09:27:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2014 09:26:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2014 09:25:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
13.03.2014 09:24:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
13.03.2014 09:22:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:22:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:20:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku
13.03.2014 09:19:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku
13.03.2014 09:16:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
13.03.2014 09:12:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
13.03.2014 09:11:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:08:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:06:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2014 09:04:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2014 09:03:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:01:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 08:34:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przeładunek, załadunek, sortowanie i składowanie węgla" na dz. o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 obr. geod. Strzałkowo w miejscowości Strzałkowo.
13.03.2014 08:33:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przeładunek, załadunek, sortowanie i składowanie węgla" na dz. o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 obr. geod. Strzałkowo w miejscowości Strzałkowo.
12.03.2014 15:16:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
box
bot foot
bip bip