top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
13.12.2013 14:57:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
13.12.2013 14:56:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.12.2013 14:53:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.12.2013 14:52:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.12.2013 14:50:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.12.2013 14:43:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:42:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:40:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Paruszewskiej.
13.12.2013 14:39:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Paruszewskiej.
13.12.2013 14:38:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:38:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:36:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Brudzewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:36:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Brudzewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2013 14:07:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
13.12.2013 14:07:22 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
12.12.2013 14:11:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego.
12.12.2013 14:10:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
12.12.2013 14:08:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 14:06:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 14:05:58 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 14:05:52 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 14:05:45 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
12.12.2013 14:05:35 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego.
12.12.2013 13:35:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 13:35:15 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 13:31:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego.
12.12.2013 13:31:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego.
12.12.2013 13:21:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
12.12.2013 13:18:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
12.12.2013 13:17:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 13:15:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
12.12.2013 13:14:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
12.12.2013 13:14:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/234/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
10.12.2013 14:24:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
10.12.2013 14:24:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
10.12.2013 14:23:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu zastrzeżenia do decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.10.2013r. GPOS.6220.6.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej z elementami infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 497 w obrębie miejscowości Babin, gm. Strzałkowo” powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
10.12.2013 14:22:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu zastrzeżenia do decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.10.2013r. GPOS.6220.6.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej z elementami infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 497 w obrębie miejscowości Babin, gm. Strzałkowo” powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
06.12.2013 13:49:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak dla przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii.
06.12.2013 13:49:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak dla przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii.
02.12.2013 08:14:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:14:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:14:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:14:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:13:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:13:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:11:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:11:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:10:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
02.12.2013 08:10:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.12.2013 08:10:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip