top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.12.2013 08:50:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:50:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:49:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:49:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:49:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społeczenie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:49:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:48:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:46:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:46:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:46:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:45:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:45:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:43:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:43:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:43:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plany pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:43:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:43:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:40:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.12.2013 08:38:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2013 08:38:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy woda z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy kanaliza z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan rozwoju wodociągów z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Staw użyczenie z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy rady z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sieć wodociągowa z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kanalizacja Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
23.12.2013 08:38:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kanalizacja ul. Pułaskiego z kategorii Projekty uchwał
17.12.2013 12:55:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10.01.2013 r. znak GPOS.6220.15.2012 z wniosku WP2 Sp. z o. o. z/s ul. Leśna 51, 62 – 051 Wiry z dnia 05.10.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
17.12.2013 12:55:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10.01.2013 r. znak GPOS.6220.15.2012 z wniosku WP2 Sp. z o. o. z/s ul. Leśna 51, 62 – 051 Wiry z dnia 05.10.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
16.12.2013 13:45:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego.
16.12.2013 13:45:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego.
16.12.2013 10:41:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 118/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierŜawienia nieruchomości, budowli, urządzeń oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
16.12.2013 10:41:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 118/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierŜawienia nieruchomości, budowli, urządzeń oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
13.12.2013 15:12:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
13.12.2013 15:12:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
13.12.2013 15:10:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
13.12.2013 15:10:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo
13.12.2013 15:08:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenó w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
13.12.2013 15:07:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenó w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
13.12.2013 15:05:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
13.12.2013 15:04:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
13.12.2013 15:02:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
13.12.2013 15:02:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
13.12.2013 15:01:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2014 roku.
13.12.2013 15:01:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2014 roku.
13.12.2013 14:59:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
13.12.2013 14:58:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
13.12.2013 14:58:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
box
bot foot
bip bip