top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.01.2014 09:53:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:53:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społecznie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:53:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:53:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana uchwały 239 z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:52:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w komisjach z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:52:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plany pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
30.01.2014 09:52:52 Jakub Malinowski Usunięto artykuł wygaśnięcie mandatu z kategorii Projekty uchwał
28.01.2014 16:03:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
28.01.2014 16:03:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik zmiana ogłoszenia do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
28.01.2014 13:42:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2014"
28.01.2014 13:41:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2014"
28.01.2014 13:40:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2014"
28.01.2014 13:19:18 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
28.01.2014 13:17:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
28.01.2014 13:16:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
24.01.2014 15:12:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu - „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2013-2016”
24.01.2014 15:10:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo w związku z koniecznością uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 21 marca 2014r.
24.01.2014 11:44:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
24.01.2014 11:43:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
24.01.2014 11:42:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
24.01.2014 11:42:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
24.01.2014 11:41:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Pana Józefa Sikorskiego ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
24.01.2014 11:41:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Pana Józefa Sikorskiego ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
24.01.2014 11:40:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
24.01.2014 11:39:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
24.01.2014 11:38:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, budowli, urządzeń oraz sieci kanalizacji sanitarnej
24.01.2014 11:38:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, budowli, urządzeń oraz sieci kanalizacji sanitarnej
24.01.2014 11:37:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 117/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 11:36:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:58:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałmi informacyjnymi
24.01.2014 10:58:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałmi informacyjnymi
24.01.2014 10:56:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.01.2014 10:54:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.01.2014 10:38:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:38:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:37:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:36:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:34:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:34:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:32:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:31:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:31:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:30:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:30:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:30:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
24.01.2014 10:29:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:28:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
24.01.2014 10:28:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
box
bot foot
bip bip