top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
13.03.2014 09:41:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/272/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę I/4/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
13.03.2014 09:39:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
13.03.2014 09:37:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
13.03.2014 09:35:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/270/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2014 09:35:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/270/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2014 09:27:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2014 09:26:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2014 09:25:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
13.03.2014 09:24:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
13.03.2014 09:22:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:22:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kornaty, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:20:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku
13.03.2014 09:19:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku
13.03.2014 09:16:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
13.03.2014 09:12:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
13.03.2014 09:11:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:08:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:06:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2014 09:04:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2014 09:03:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 09:01:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 08:34:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przeładunek, załadunek, sortowanie i składowanie węgla" na dz. o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 obr. geod. Strzałkowo w miejscowości Strzałkowo.
13.03.2014 08:33:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przeładunek, załadunek, sortowanie i składowanie węgla" na dz. o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 obr. geod. Strzałkowo w miejscowości Strzałkowo.
12.03.2014 15:16:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:15:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:14:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 15:13:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
12.03.2014 08:40:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak dla przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii.
07.03.2014 09:23:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja do publicznej wiadomości
07.03.2014 09:22:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja do publicznej wiadomości
24.02.2014 14:40:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
20.02.2014 14:59:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny.
20.02.2014 14:59:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny.
20.02.2014 14:13:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
18.02.2014 13:15:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
box
bot foot
bip bip