top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
06.08.2014 10:59:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
30.07.2014 10:56:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 10:55:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 10:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:52:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:51:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
30.07.2014 10:50:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
30.07.2014 10:49:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
30.07.2014 10:47:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
30.07.2014 10:45:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:43:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw z terenu Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:44:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw z terenu Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:42:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r.
30.07.2014 09:42:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r.
30.07.2014 09:41:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r. z kategorii Uchwały Rady 2
30.07.2014 09:41:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.07.2014 09:40:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
30.07.2014 09:40:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
30.07.2014 09:38:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/286/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/164/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:37:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/286/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/164/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:34:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/285/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego okręgu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
30.07.2014 09:34:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/285/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego okręgu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
30.07.2014 09:31:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 09:29:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 09:27:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:25:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:23:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/282/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
30.07.2014 09:17:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/282/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
30.07.2014 09:01:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla m. Konina z kategorii Projekty uchwał
30.07.2014 09:01:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany budżetu z kategorii Projekty uchwał
30.07.2014 09:01:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
29.07.2014 15:14:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym, – Inwestor – Centralna Grupa Energetyczna S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji.
29.07.2014 15:12:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 03.10.2013 r. znak GPOS.6220.10.2013 z wniosku Centralnej Grupy Energetycznej S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin z dnia 25.07.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym
29.07.2014 12:37:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
29.07.2014 09:33:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
28.07.2014 11:09:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
28.07.2014 11:09:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
28.07.2014 11:09:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
28.07.2014 11:09:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:17:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:17:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:17:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:17:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:17:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:16:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:16:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:16:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:16:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 13:16:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
box
bot foot
bip bip