top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
23.10.2013 07:55:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu obwieszczenie wojewody
23.10.2013 07:55:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie wojewody
18.10.2013 13:20:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
16.10.2013 12:28:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie
10.10.2013 10:13:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - wynik konsultacji
07.10.2013 11:58:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa z terenu Gminy Strzałkowo.
07.10.2013 11:58:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" i zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa z terenu Gminy Strzałkowo.
07.10.2013 11:56:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Strzałkowo w znaku towarowym Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców z siedzibą w Strzałkowie, ul. Gen. Sikorskiego 28
07.10.2013 11:56:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Strzałkowo w znaku towarowym Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców z siedzibą w Strzałkowie, ul. Gen. Sikorskiego 28
07.10.2013 11:55:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzałkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysykości cen za te usługi.
07.10.2013 11:54:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzałkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysykości cen za te usługi.
07.10.2013 11:52:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/218/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
07.10.2013 11:52:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/218/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
07.10.2013 11:50:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/217/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
07.10.2013 11:49:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/217/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.10.2013 12:59:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
04.10.2013 12:59:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
04.10.2013 12:57:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
25.09.2013 15:03:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
25.09.2013 15:00:41 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Ogłoszenie w spr. konsultacji z organizacjami z artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
25.09.2013 14:39:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w spr. konsultacji z organizacjami do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
25.09.2013 14:37:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
25.09.2013 14:37:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami z kategorii Finanse - komunikaty
25.09.2013 14:34:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.09.2013 14:32:25 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
25.09.2013 14:29:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.09.2013 14:24:37 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
25.09.2013 14:21:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.09.2013 14:19:38 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
25.09.2013 14:15:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.09.2013 14:14:11 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Ogłoszenie w spr. konsultacji z organizacjami z artykułu
25.09.2013 14:08:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w spr. konsultacji z organizacjami do artykułu
25.09.2013 14:06:05 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
25.09.2013 14:04:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.09.2013 11:35:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wynikach postępowania olej opałowy
23.09.2013 14:45:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
23.09.2013 14:44:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
20.09.2013 14:00:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
19.09.2013 14:24:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośći opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.09.2013 14:24:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośći opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.09.2013 14:22:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/215/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Słomczyce, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:21:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/215/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Słomczyce, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:20:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 14:19:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.09.2013 14:19:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:18:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:18:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:17:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Strzałkowo.
19.09.2013 14:16:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
19.09.2013 14:16:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
box
bot foot
bip bip