top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
15.09.2014 14:39:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:38:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:38:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:35:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:35:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.09.2014 14:34:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 z kategorii Projekty uchwał
15.09.2014 14:34:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:33:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.09.2014 14:32:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 z kategorii Projekty uchwał
15.09.2014 14:29:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2014 10:19:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
12.09.2014 10:18:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
12.09.2014 10:16:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami z kategorii Finanse - komunikaty
12.09.2014 10:15:55 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami z artykułu
12.09.2014 10:15:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami do artykułu
12.09.2014 10:14:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
09.09.2014 08:06:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo, że na wniosek z dnia 31.07.2014r. Gminy Strzałkowo reprezentowanej przez Pana Marka Galińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
09.09.2014 07:53:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o okręgach wyborczych
09.09.2014 07:53:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o okręgach wyborczych
09.09.2014 07:45:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie w sprawie miejsc do bezpłatnego plakatowania z kategorii Wybory Parlamentarne 2011 - komunikaty, obwieszczenia
08.09.2014 12:43:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wystąpieniu do organów współdziałających
08.09.2014 12:41:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 04.09.2014r. zawiadomienie strony postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – inwestor Anna Kowalska, ul. Ks. Twardego, 62-301 Marzenin
08.09.2014 12:36:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu punktu zbierania złomu” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 57/5, obręb Strzałkowo m. Strzałkowo ul. Paruszewska, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Stefan Marciniak, Gutowo Wielkie, 62-300 Września
08.09.2014 12:35:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu punktu zbierania złomu” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 57/5, obręb Strzałkowo m. Strzałkowo ul. Paruszewska, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Stefan Marciniak, Gutowo Wielkie, 62-300 Września
29.08.2014 14:33:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo
29.08.2014 14:31:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo”
27.08.2014 14:06:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie - język migowy
27.08.2014 13:36:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie - język migowy
21.08.2014 15:14:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
20.08.2014 14:44:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chwałkowicach
20.08.2014 14:43:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słomczycach
19.08.2014 10:39:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
18.08.2014 14:31:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
13.08.2014 12:51:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy.
06.08.2014 14:46:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca - Inwestor Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, Róża 27a, 62-400 Słupca.
06.08.2014 14:43:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 09.12.2013 r. znak GPOS.6220.7.2013 z wniosku z dnia 26.04.2013r. Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego zam. Róża 27a, 62-400 Słupca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
06.08.2014 11:07:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
06.08.2014 11:01:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:01:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 10:59:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 10:59:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
box
bot foot
bip bip