top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
28.04.2014 14:01:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:01:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:01:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:01:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:01:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:01:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 14:00:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
28.04.2014 13:59:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy), Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec), Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo), Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo), Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I
25.04.2014 15:06:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.05.2014 r.
22.04.2014 08:26:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.04.2014 08:26:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.04.2014 08:25:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.04.2014 08:25:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.04.2014 08:24:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.04.2014 08:23:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.04.2014 08:22:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł fundusz sołecki z kategorii Projekty uchwał
22.04.2014 08:22:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała budżetowa z kategorii Projekty uchwał
22.04.2014 08:22:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
22.04.2014 08:22:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł obwody głosowania z kategorii Projekty uchwał
22.04.2014 08:22:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł bezdomne zwierzęta z kategorii Projekty uchwał
22.04.2014 08:22:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł odrębny obwód z kategorii Projekty uchwał
14.04.2014 15:01:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik regulamin do artykułu Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 15:01:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik wniosek do artykułu Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 14:59:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r. do artykułu Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 14:58:54 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 14:58:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 14:57:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest 2014r.
14.04.2014 14:56:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Dofinansowanie do utzliyacji wzrobw zawierających azbest z kategorii Ochrona środowiska
14.04.2014 14:56:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
14.04.2014 09:15:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2013
14.04.2014 09:14:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2013
11.04.2014 13:42:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego
04.04.2014 10:20:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 21.03.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY - przedłużenie terminu załatwienia sprawy.
04.04.2014 10:19:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 21.03.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY - przedłużenie terminu załatwienia sprawy.
01.04.2014 15:06:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.05.2014 r.
01.04.2014 15:03:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Stefan Marciniak, Gutowe Wielkie 25, 62-300 Września
25.03.2014 12:51:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
21.03.2014 12:45:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
21.03.2014 12:45:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
21.03.2014 12:45:07 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
21.03.2014 12:44:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:44:43 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:10:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:10:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:09:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
19.03.2014 08:24:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:24:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:22:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:22:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:22:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip