top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
22.10.2014 11:55:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
22.10.2014 11:54:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:53:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:52:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
22.10.2014 11:51:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
22.10.2014 11:50:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:49:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
20.10.2014 10:06:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor Gmina Strzałkowo reprezentowana przez Pana Marka Galińskiego zostało wydane: - postanowienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, - zawiadomienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji oraz budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo
20.10.2014 09:12:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 18 października 2014r. w sprawie zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Strzałkowo oraz obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRZAŁKOWIE z dnia 18 października 2014r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Strzałkowo
20.10.2014 09:11:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 18 października 2014r. w sprawie zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Strzałkowo oraz obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRZAŁKOWIE z dnia 18 października 2014r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Strzałkowo
17.10.2014 09:14:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:58:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:54:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:52:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:50:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:48:23 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:44:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
14.10.2014 11:31:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
14.10.2014 11:31:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
14.10.2014 11:30:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
09.10.2014 15:11:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 15:10:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 15:09:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
09.10.2014 15:08:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
09.10.2014 15:07:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności i form kształcenia
09.10.2014 15:07:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności i form kształcenia
09.10.2014 15:07:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności
09.10.2014 15:07:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
09.10.2014 14:50:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2013 rok.
09.10.2014 14:39:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 14:38:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 10:01:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekty uchwał XXXVII sesja Rady Gminy z kategorii Projekty uchwał
08.10.2014 12:25:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:25:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
07.10.2014 09:47:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek Pani Anny Kowalskiej, zam. ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
03.10.2014 09:25:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor Gmina Strzałkowo reprezentowana przez Pana Marka Galińskiego zostało wydane: - postanowienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, - zawiadomienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji oraz budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo
01.10.2014 09:25:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o obwodach głosowania
01.10.2014 09:24:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o obwodach głosowania
01.10.2014 09:23:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
01.10.2014 09:23:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
01.10.2014 09:20:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
01.10.2014 09:19:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
01.10.2014 09:17:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo
01.10.2014 09:16:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo
23.09.2014 14:22:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
15.09.2014 14:41:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:41:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip