top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
17.06.2014 10:26:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot odbierających odpady komunalne
05.06.2014 13:54:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.07.2014 r.
04.06.2014 14:20:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Józef Sikorski
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:19:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Józef Sikorski
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:18:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Iwona Kościuszko zastępująca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:15:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Gałan Dyrektor Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:14:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Mikołajczak
Dyrektor Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

04.06.2014 14:13:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
04.06.2014 14:12:33 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
04.06.2014 14:11:38 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
04.06.2014 14:10:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lidia Śmidowicz
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:03:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Wawrzyniak
Starszy pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:02:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Honorata Łysiak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:01:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Hanna Przybyła
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:00:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Nowak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 14:00:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Grzelak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 13:59:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krystyna Kuropaczewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 13:58:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Teresa Jóźwiak
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 13:57:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lech A. Nowaczyk
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
04.06.2014 13:56:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
30.05.2014 12:58:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.07.2014 r.
30.05.2014 11:45:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.05.2014 11:35:20 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
28.05.2014 15:19:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie.
28.05.2014 15:19:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo
21.05.2014 09:35:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:34:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
21.05.2014 09:34:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:33:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:32:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
21.05.2014 09:31:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:31:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:30:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
21.05.2014 09:28:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:26:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
21.05.2014 09:25:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:24:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:20:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
21.05.2014 09:19:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:18:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.05.2014 09:17:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.05.2014 09:17:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Aleksander Machowiak z kategorii Oświadczenia majątkowe
21.05.2014 09:17:37 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
21.05.2014 09:16:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.05.2014 09:08:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Daniel Burdziński z kategorii Oświadczenia majątkowe
21.05.2014 09:00:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo
19.05.2014 14:50:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw i LPG wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 54/10 obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Pani Jowita Michalska-Woźniak PPHU „VITA”, ul. Chopina 15c, 62-510 Konin.
19.05.2014 14:46:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi
19.05.2014 09:32:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.05.2014 10:01:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych o instalację destruktu (możliwość odzysku odpadów innych niż niebezpieczne)” na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 414/3, 414/4, 416/17, obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
box
bot foot
bip bip