top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
14.03.2018 08:32:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2017 r.
14.03.2018 08:31:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2017 r.
13.03.2018 14:43:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
13.03.2018 09:22:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego Gminy Strzałkowo w 2018 r.
12.03.2018 11:33:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wzory oświadczeń
12.03.2018 11:33:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wzory oświadczeń
12.03.2018 11:33:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lista osób popierających kandydata
12.03.2018 11:33:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Lista osób popierających kandydata
12.03.2018 11:32:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Karta zgłoszenia
12.03.2018 11:32:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Karta zgłoszenia
07.03.2018 10:52:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w wyniku postępowania odwoławczego uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Strzałkowo w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5
07.03.2018 10:52:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w wyniku postępowania odwoławczego uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Strzałkowo w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5
05.03.2018 12:37:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
05.03.2018 12:37:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
05.03.2018 12:35:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
05.03.2018 12:35:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa
05.03.2018 12:33:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
05.03.2018 12:30:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2018/2019
05.03.2018 12:03:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
05.03.2018 12:03:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
28.02.2018 13:15:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO UL. JAGIELLONÓW
28.02.2018 13:15:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu CZĘŚĆ PIWERWSZA : PRZEBUDOWA DROGI Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO UL. ZIELONA CZĘŚĆ DRUGA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO UL. SŁONECZNA
28.02.2018 13:12:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Część I: Przebudowa drogi z budową kanalizacji deszczowej i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo ul. Słoneczna
28.02.2018 13:12:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Część I: Przebudowa drogi z budową kanalizacji deszczowej i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo ul. Słoneczna
28.02.2018 13:08:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Jagiellonów
28.02.2018 13:08:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Jagiellonów
27.02.2018 10:43:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
27.02.2018 10:43:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
27.02.2018 10:34:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 12.02.2018 r.
27.02.2018 10:34:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 12.02.2018 r.
23.02.2018 11:23:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2018/2019
23.02.2018 11:20:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2018/2019
23.02.2018 11:20:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2018/2019
23.02.2018 11:20:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2018/2019
23.02.2018 11:16:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu CZĘŚĆ PIWERWSZA : PRZEBUDOWA DROGI Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO UL. ZIELONA CZĘŚĆ DRUGA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO UL. SŁONECZNA
23.02.2018 11:15:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu CZĘŚĆ PIWERWSZA : PRZEBUDOWA DROGI Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO UL. ZIELONA CZĘŚĆ DRUGA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO UL. SŁONECZNA
16.02.2018 10:04:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 10:04:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 10:01:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 10:01:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 09:59:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
16.02.2018 09:59:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
16.02.2018 09:56:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
16.02.2018 09:56:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
16.02.2018 09:53:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
16.02.2018 09:53:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
16.02.2018 09:52:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Gminy Strzałkowo Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
16.02.2018 09:52:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Gminy Strzałkowo Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
16.02.2018 09:51:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Przywarty Polgranit spółka komandytowa Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
16.02.2018 09:51:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Przywarty Polgranit spółka komandytowa Wyróżnienia Honorowego „Złote Strzałki”
box
bot foot
bip bip