top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
08.01.2015 15:00:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ulica Słomczyce z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł program przeciwdziałania alkoholizmowi z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt uchwały budżetowej z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plany pracy rady z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plany pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
29.12.2014 13:19:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
29.12.2014 09:20:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
17.12.2014 11:44:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
17.12.2014 09:58:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na2015 rok.
17.12.2014 09:57:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na2015 rok.
17.12.2014 09:56:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzałkowo
17.12.2014 09:56:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzałkowo
17.12.2014 09:49:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chwałkowicach
15.12.2014 13:45:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu - 2013 r.
15.12.2014 12:07:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca - Inwestor Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, Róża 27a, 62-400 Słupca, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
15.12.2014 12:03:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, prowadzący działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo.
15.12.2014 09:33:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:33:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:31:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:27:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:24:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:23:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:22:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:20:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:19:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:19:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:19:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:18:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:18:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:17:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:17:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:16:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:16:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:16:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:16:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:15:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.12.2014 10:01:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
12.12.2014 10:00:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
12.12.2014 08:57:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Iwona Kościuszko zastępująca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
11.12.2014 09:22:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ocena aktualności planów z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zaopiniowanie cen odpady z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dotacja dla przedszkola z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
01.12.2014 14:12:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu : „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2013-2016”.
01.12.2014 13:29:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Beata Zimniewicz
01.12.2014 13:29:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Henryka Twardowska
01.12.2014 13:28:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Tomasz Synowiec
box
bot foot
bip bip