top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
07.07.2014 15:01:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
03.07.2014 09:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
03.07.2014 09:54:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
27.06.2014 09:43:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo
26.06.2014 12:14:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, prowadzący działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo.
26.06.2014 12:12:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że na wniosek z dnia 16.06.2014 r. Stefana Marciniaka, Szymona Marciniaka, prowadzących działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko pn. „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
24.06.2014 14:00:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
24.06.2014 14:00:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
23.06.2014 10:50:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:50:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:49:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:49:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:48:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:48:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:48:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:48:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:39:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:37:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:37:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:37:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:36:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:36:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:34:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:33:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:33:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:33:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:33:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:32:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:32:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.06.2014 10:32:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.06.2014 10:30:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
23.06.2014 10:30:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
23.06.2014 10:30:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w komisji z kategorii Projekty uchwał
20.06.2014 12:18:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że na wniosek z dnia 04.06.2014r. Pani Anny Kowalskiej, zam. ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
18.06.2014 15:10:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:10:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:09:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:09:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:09:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:09:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:08:52 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
18.06.2014 15:07:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
17.06.2014 10:34:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu - 2012 r.
17.06.2014 10:30:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
17.06.2014 10:28:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
box
bot foot
bip bip