top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
26.01.2015 09:30:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:29:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.01.2015 09:29:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:29:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.01.2015 09:28:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:28:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.01.2015 10:10:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Stefański
20.01.2015 10:10:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Krzysztof Stefański
20.01.2015 10:09:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Beata Zimniewicz
20.01.2015 10:08:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Beata Zimniewicz
20.01.2015 10:08:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Jolanta Dubińska
20.01.2015 10:07:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Jolanta Dubińska
20.01.2015 10:07:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Chłędowska
20.01.2015 10:06:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Lucyna Chłędowska
20.01.2015 10:05:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Gałan
20.01.2015 10:05:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Tomasz Gałan
20.01.2015 10:04:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Górcewicz
20.01.2015 10:04:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Lucyna Górcewicz
20.01.2015 10:03:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Graczyk
20.01.2015 10:02:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Krzysztof Graczyk
20.01.2015 10:02:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lilla Graczyk
20.01.2015 10:01:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Lilla Graczyk
20.01.2015 10:01:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Henryka Twardowska
20.01.2015 10:00:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Henryka Twardowska
20.01.2015 09:59:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Marek Hejna
20.01.2015 09:58:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Marek Hejna
20.01.2015 09:56:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
20.01.2015 09:56:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
20.01.2015 09:54:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
20.01.2015 09:54:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
13.01.2015 14:53:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, prowadzący działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
13.01.2015 09:34:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:33:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
13.01.2015 09:32:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:31:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:31:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
13.01.2015 09:29:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:28:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
13.01.2015 09:27:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:26:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
13.01.2015 09:25:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:24:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:23:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
13.01.2015 09:22:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.01.2015 09:21:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.01.2015 15:02:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym, – Inwestor – Centralna Grupa Energetyczna S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji.
08.01.2015 15:00:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społecznie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł program ochrony środowiska z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:48 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
08.01.2015 15:00:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF zmiana z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip