top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
09.09.2014 07:45:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie w sprawie miejsc do bezpłatnego plakatowania z kategorii Wybory Parlamentarne 2011 - komunikaty, obwieszczenia
08.09.2014 12:43:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wystąpieniu do organów współdziałających
08.09.2014 12:41:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 04.09.2014r. zawiadomienie strony postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – inwestor Anna Kowalska, ul. Ks. Twardego, 62-301 Marzenin
08.09.2014 12:36:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu punktu zbierania złomu” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 57/5, obręb Strzałkowo m. Strzałkowo ul. Paruszewska, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Stefan Marciniak, Gutowo Wielkie, 62-300 Września
08.09.2014 12:35:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu punktu zbierania złomu” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 57/5, obręb Strzałkowo m. Strzałkowo ul. Paruszewska, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Stefan Marciniak, Gutowo Wielkie, 62-300 Września
29.08.2014 14:33:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo
29.08.2014 14:31:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo”
27.08.2014 14:06:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie - język migowy
27.08.2014 13:36:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie - język migowy
21.08.2014 15:14:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
20.08.2014 14:44:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chwałkowicach
20.08.2014 14:43:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słomczycach
19.08.2014 10:39:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
18.08.2014 14:31:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Strzałkowo: Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku
13.08.2014 12:51:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy.
06.08.2014 14:46:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca - Inwestor Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, Róża 27a, 62-400 Słupca.
06.08.2014 14:43:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 09.12.2013 r. znak GPOS.6220.7.2013 z wniosku z dnia 26.04.2013r. Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego zam. Róża 27a, 62-400 Słupca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca.
06.08.2014 11:07:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2014/2015
06.08.2014 11:01:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:01:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 11:00:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 10:59:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 10:59:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
06.08.2014 10:59:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkwagen Transporter
30.07.2014 10:56:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 10:55:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
30.07.2014 10:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:52:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:51:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
30.07.2014 10:50:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
30.07.2014 10:49:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
30.07.2014 10:47:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
30.07.2014 10:45:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 10:43:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw z terenu Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:44:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw z terenu Gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:42:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r.
30.07.2014 09:42:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r.
30.07.2014 09:41:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 r. z kategorii Uchwały Rady 2
30.07.2014 09:41:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.07.2014 09:40:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
30.07.2014 09:40:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/287/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
30.07.2014 09:38:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/286/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/164/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:37:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/286/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/164/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
30.07.2014 09:34:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/285/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego okręgu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
box
bot foot
bip bip