top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
09.10.2014 15:09:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
09.10.2014 15:08:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
09.10.2014 15:07:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności i form kształcenia
09.10.2014 15:07:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności i form kształcenia
09.10.2014 15:07:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok oraz specjalności
09.10.2014 15:07:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
09.10.2014 14:50:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2013 rok.
09.10.2014 14:39:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 14:38:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 10:01:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekty uchwał XXXVII sesja Rady Gminy z kategorii Projekty uchwał
08.10.2014 12:25:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:25:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
08.10.2014 12:24:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
07.10.2014 09:47:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek Pani Anny Kowalskiej, zam. ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
03.10.2014 09:25:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor Gmina Strzałkowo reprezentowana przez Pana Marka Galińskiego zostało wydane: - postanowienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, - zawiadomienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji oraz budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo
01.10.2014 09:25:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o obwodach głosowania
01.10.2014 09:24:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o obwodach głosowania
01.10.2014 09:23:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
01.10.2014 09:23:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
01.10.2014 09:20:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
01.10.2014 09:19:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
01.10.2014 09:17:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo
01.10.2014 09:16:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo
23.09.2014 14:22:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
15.09.2014 14:41:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:41:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:39:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:38:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:38:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:36:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:35:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:35:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.09.2014 14:34:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 z kategorii Projekty uchwał
15.09.2014 14:34:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.09.2014 14:33:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.09.2014 14:32:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 z kategorii Projekty uchwał
15.09.2014 14:29:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2014 10:19:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami do artykułu Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
12.09.2014 10:18:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami
12.09.2014 10:16:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami z kategorii Finanse - komunikaty
12.09.2014 10:15:55 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami z artykułu
12.09.2014 10:15:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami do artykułu
12.09.2014 10:14:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
09.09.2014 08:06:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo, że na wniosek z dnia 31.07.2014r. Gminy Strzałkowo reprezentowanej przez Pana Marka Galińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
09.09.2014 07:53:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o okręgach wyborczych
09.09.2014 07:53:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o okręgach wyborczych
box
bot foot
bip bip