top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.03.2015 09:11:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 09:11:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 09:10:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:10:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:09:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Miasta Konina
13.03.2015 09:09:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Miasta Konina
13.03.2015 09:06:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:04:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:03:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:03:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 08:58:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:57:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/299/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:57:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/299/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:56:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:56:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:55:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 08:54:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 08:54:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/296/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:54:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/296/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:53:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Chwałkowice, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:52:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Chwałkowice, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
12.03.2015 12:42:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
12.03.2015 12:42:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
12.03.2015 12:42:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
12.03.2015 09:54:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. z kategorii Finanse - komunikaty
12.03.2015 09:18:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.03.2015 09:18:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.03.2015 08:51:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
11.03.2015 14:44:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:44:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:44:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:44:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:44:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:44:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
11.03.2015 14:43:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa
11.03.2015 14:36:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
11.03.2015 14:36:13 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzalkowo z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
11.03.2015 14:35:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfa na ścieki z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł inkaso podatków z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł fundusz sołecki z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł rekrutacja do przedszkoli z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł wyróżnienie z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:34:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł regulamin wyróżnienia z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 12:28:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie, że na wniosek Pana Sławomira Ziółkowskiego, zam. Słomczyce Huby 2, 62-420 Strzałkowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych do retencjonowania wody zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 179/5 i 179/6, obręb Graboszewo w miejscowości Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
27.02.2015 11:36:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym - Inwestor Centralna Grupa Energetyczna S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
25.02.2015 09:17:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip