top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
24.02.2014 14:40:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
20.02.2014 14:59:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny.
20.02.2014 14:59:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny.
20.02.2014 14:13:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
18.02.2014 13:15:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:15:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:14:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 13:14:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
18.02.2014 09:37:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor Szkolmeb Piotr Płocki, Młodziejewice 2a, 62-420 Strzałkowo.
18.02.2014 09:34:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Stefan Marciniak, Gutowe Wielkie 25, 62-300 Września.
18.02.2014 09:21:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie linii do produkcji pelletu wraz z przetwarzaniem odpadów w miejscowości Staw II na dz. ewid. o nr 95/5, arkusz 1”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – inwestor Pan Bartosz Robak i Pan Piotr Robak prowadzący działalność gospodarczą pn. B&P Development B.Robak, P. Robak s.c. ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.
11.02.2014 08:41:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w sprawie rejestracji producentów rolnych i sadowników
11.02.2014 08:41:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w sprawie rejestracji producentów rolnych i sadowników
03.02.2014 15:16:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na rok 2014.
03.02.2014 15:15:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na rok 2014.
03.02.2014 15:14:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości położonej w m. Staw, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
03.02.2014 15:14:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości położonej w m. Staw, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
03.02.2014 15:13:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
03.02.2014 15:13:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
03.02.2014 15:11:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2012-2014.
03.02.2014 15:10:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2012-2014.
03.02.2014 15:08:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2013-2015
03.02.2014 15:08:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2013-2015
03.02.2014 15:07:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/256/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2013.
03.02.2014 15:05:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/256/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2013.
03.02.2014 15:03:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.02.2014 15:01:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.02.2014 15:00:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami".
03.02.2014 15:00:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami".
03.02.2014 14:59:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego".
03.02.2014 14:59:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego".
03.02.2014 14:58:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo".
03.02.2014 14:58:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo".
31.01.2014 13:03:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo
31.01.2014 10:58:38 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
31.01.2014 10:58:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzalkowo do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
30.01.2014 10:00:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.01.2014 10:00:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.01.2014 09:59:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.01.2014 09:59:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.01.2014 09:59:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.01.2014 09:59:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.01.2014 09:58:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.01.2014 09:56:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.01.2014 09:56:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip