top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
22.10.2014 12:25:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
22.10.2014 12:24:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
22.10.2014 12:23:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 144/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej ucznion na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
22.10.2014 12:23:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 144/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej ucznion na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
22.10.2014 12:22:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2014/2015
22.10.2014 12:22:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2014/2015
22.10.2014 12:20:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 12:19:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 12:08:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.
22.10.2014 12:06:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22.10.2014 12:06:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22.10.2014 12:04:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.10.2014 12:04:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.10.2014 12:04:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.10.2014 12:04:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.10.2014 12:03:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 137/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeni rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
22.10.2014 12:03:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 137/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeni rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
22.10.2014 12:02:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
22.10.2014 12:02:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
22.10.2014 12:01:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce.
22.10.2014 12:01:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce.
22.10.2014 11:59:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:59:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:58:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
22.10.2014 11:58:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
22.10.2014 11:57:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeni rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
22.10.2014 11:57:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeni rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
22.10.2014 11:55:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
22.10.2014 11:55:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
22.10.2014 11:54:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:53:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:52:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
22.10.2014 11:51:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
22.10.2014 11:50:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 11:49:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
20.10.2014 10:06:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor Gmina Strzałkowo reprezentowana przez Pana Marka Galińskiego zostało wydane: - postanowienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, - zawiadomienie znak: GPOS.6220.9.2014 z dnia 30.09.2014r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji oraz budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo
20.10.2014 09:12:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 18 października 2014r. w sprawie zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Strzałkowo oraz obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRZAŁKOWIE z dnia 18 października 2014r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Strzałkowo
20.10.2014 09:11:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 18 października 2014r. w sprawie zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Strzałkowo oraz obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRZAŁKOWIE z dnia 18 października 2014r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Strzałkowo
17.10.2014 09:14:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:58:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:54:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:52:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:50:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:48:23 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
17.10.2014 08:44:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
14.10.2014 11:31:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
14.10.2014 11:31:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
14.10.2014 11:30:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
09.10.2014 15:11:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
09.10.2014 15:10:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
box
bot foot
bip bip