top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
16.03.2015 11:50:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 155/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
16.03.2015 11:50:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 155/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
16.03.2015 11:49:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 154/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ziman budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
16.03.2015 11:48:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 154/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ziman budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
16.03.2015 11:36:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 153/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
16.03.2015 11:36:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 153/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
16.03.2015 10:56:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
16.03.2015 10:55:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
16.03.2015 10:53:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.03.2015 10:53:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 151/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
13.03.2015 13:02:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/326/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniec ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2015 r.
13.03.2015 13:02:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/326/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniec ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2015 r.
13.03.2015 13:00:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skąpe
13.03.2015 13:00:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skąpe
13.03.2015 12:59:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych na 2015 r.
13.03.2015 12:59:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych na 2015 r.
13.03.2015 12:58:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:58:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:57:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
13.03.2015 12:56:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
13.03.2015 12:54:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2015
13.03.2015 12:54:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2015
13.03.2015 12:50:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014wałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:50:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014wałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:49:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:49:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:43:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
13.03.2015 12:43:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
13.03.2015 12:41:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. "Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie"
13.03.2015 12:41:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. "Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie"
13.03.2015 12:37:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2015 12:35:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2015 12:34:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
13.03.2015 12:34:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
13.03.2015 12:33:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
13.03.2015 12:32:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
13.03.2015 12:08:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za rok 2013.
13.03.2015 12:08:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za rok 2013.
13.03.2015 12:06:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiató i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.03.2015 12:06:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiató i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.03.2015 12:04:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej nr 3077P
13.03.2015 12:04:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej nr 3077P
13.03.2015 12:03:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
13.03.2015 12:03:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
13.03.2015 12:02:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 12:01:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 12:00:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:00:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:12:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 09:12:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
box
bot foot
bip bip