top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
21.03.2014 12:44:43 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:10:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:10:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o wyniku postępowania - cement
21.03.2014 12:09:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo.
19.03.2014 08:24:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:24:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:22:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:22:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:22:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:21:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:20:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:18:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:17:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:17:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2014 08:16:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
19.03.2014 08:16:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.03.2014 14:20:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
17.03.2014 07:36:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc - azbest z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc - system informatyczny z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:52 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dożywianie - zwrot wydatków z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dożywianie - powyższenie kryterium z kategorii Projekty uchwał
17.03.2014 07:36:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dożywianie - program osłonowy z kategorii Projekty uchwał
14.03.2014 15:11:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.03.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY
14.03.2014 15:10:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.03.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY
14.03.2014 15:08:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 03.03.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY
14.03.2014 14:21:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie stacji demontażu pojazdów” projektowanej w m. Młodziejewice, działka o nr ewid. 33/1, obręb Młodziejewice, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie
13.03.2014 13:39:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 13:39:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2014-2015
13.03.2014 12:16:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/281/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
13.03.2014 12:15:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/281/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
13.03.2014 12:14:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:13:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:11:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:11:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
13.03.2014 12:08:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014
13.03.2014 12:06:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014
13.03.2014 12:06:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/277/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zbudowania systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków
13.03.2014 12:05:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/277/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zbudowania systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków
13.03.2014 12:03:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
13.03.2014 12:03:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
13.03.2014 12:01:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Wielietniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2014 11:59:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Wielietniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip