top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
02.04.2015 14:17:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:16:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:15:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:15:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:15:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:15:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:14:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:13:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa dróg dojazdowych
24.03.2015 14:59:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pani Anna Kowalska, zam. ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin
24.03.2015 14:57:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
24.03.2015 14:57:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
20.03.2015 11:25:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
19.03.2015 14:30:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 18.03.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca – Inwestor - Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego zam. Róża 27a, 62-400 Słupca.
19.03.2015 14:29:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 18.03.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego n
19.03.2015 14:28:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.03.2015 14:25:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja sieci elektroenergetycznej
19.03.2015 14:24:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja sieci elektroenergetycznej
19.03.2015 10:17:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej
19.03.2015 10:16:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej
18.03.2015 14:16:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 16.03.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – inwestor Stefan Marciniak prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO i Szymon Marciniak ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo
16.03.2015 14:56:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw gmina Strzałkowo
16.03.2015 14:56:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw gmina Strzałkowo
16.03.2015 14:55:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Strzałkowo gmina Strzałkowo
16.03.2015 14:55:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Strzałkowo gmina Strzałkowo
16.03.2015 14:52:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej , Iwaszkiewicza , Al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.03.2015 14:52:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 16 marca 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej , Iwaszkiewicza , Al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.03.2015 11:51:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 156/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
16.03.2015 11:51:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 156/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 rok
box
bot foot
bip bip