top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
28.04.2015 09:53:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.04.2015 09:52:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.04.2015 09:52:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.04.2015 09:52:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.04.2015 09:51:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.04.2015 09:51:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.04.2015 09:51:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.04.2015 09:51:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.04.2015 09:50:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.04.2015 12:19:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
27.04.2015 12:19:50 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
27.04.2015 12:07:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
27.04.2015 12:07:50 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
27.04.2015 11:19:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
24.04.2015 15:05:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Powidzka, Polna
24.04.2015 15:04:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Powidzka, Polna
24.04.2015 15:03:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiejskiego domu kultury obręb Paruszewo
24.04.2015 15:03:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiejskiego domu kultury obręb Paruszewo
24.04.2015 15:01:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiejskiego domu kultury obręb skarboszewo
24.04.2015 15:01:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiejskiego domu kultury obręb skarboszewo
24.04.2015 14:58:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie przebudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej
24.04.2015 14:58:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie przebudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej
21.04.2015 14:36:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
21.04.2015 14:36:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
20.04.2015 11:14:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - wyłożenie projektu mpzp dot. elektrowni wiatrowych w obrębie Babin
20.04.2015 11:14:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - wyłożenie projektu mpzp dot. elektrowni wiatrowych w obrębie Babin
17.04.2015 14:30:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem - kanalizacja sanitarna aglomeracja
17.04.2015 14:30:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem - kanalizacja sanitarna aglomeracja
17.04.2015 14:27:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 17.04.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPOS.6220.10.2013 dla przedsięwzięcia pn.: na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym – Inwestor: Centralna Grupa Energetyczna S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin
14.04.2015 14:36:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu z zakresu planowania przestrzennego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
14.04.2015 14:36:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu z zakresu planowania przestrzennego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
14.04.2015 10:12:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
14.04.2015 08:22:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 30 marca 2015 r. dotyczące obwodów głosowania
14.04.2015 08:21:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO z dnia 30 marca 2015 r. dotyczące obwodów głosowania
03.04.2015 12:50:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 12:49:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 12:49:44 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 12:49:34 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:52:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:52:33 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:52:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:52:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:51:50 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
03.04.2015 08:51:40 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:18:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:18:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:18:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:18:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
02.04.2015 14:17:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych
box
bot foot
bip bip