top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
17.07.2015 12:06:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:05:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dowozy szkolne
03.07.2015 12:17:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych do retencjonowania wody zlokalizowanych w m. Graboszewo
01.07.2015 11:53:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości, zarządzanie drogami w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
01.07.2015 11:50:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Odbudowa i rozbudowa urządzeń melioracji szczegółowej na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej WPPZ Staw
24.06.2015 12:55:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie –Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie
24.06.2015 12:48:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego zlokaliuzowanego w Katarzynowie
24.06.2015 12:47:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego zlokaliuzowanego w Katarzynowie
19.06.2015 14:35:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
19.06.2015 14:34:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:33:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lech A. Nowaczyk
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:32:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Teresa Jóźwiak
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:32:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krystyna Kuropaczewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:31:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Grzelak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:30:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Nowak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:30:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Hanna Przybyła
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:29:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Honorata Łysiak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:28:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Wawrzyniak
Starszy pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:28:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lidia Śmidowicz
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:27:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
19.06.2015 14:27:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Mikołajczak
Dyrektor Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

19.06.2015 14:26:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Gałan Dyrektor Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:25:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.06.2015 09:11:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:11:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:11:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:10:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:10:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:10:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:10:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:10:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:09:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:09:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:09:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:09:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:08:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:08:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:08:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:08:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.06.2015 09:07:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.06.2015 09:07:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pożyczka kanalizacja z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł obciążenie służebnością z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż - zabudowana z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż - niezabudowana z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:07:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż bezprzetargowa z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:06:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
18.06.2015 09:06:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł młodzieżowa rada gminy z kategorii Projekty uchwał
15.06.2015 11:37:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa)
box
bot foot
bip bip