top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
11.03.2015 14:35:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł inkaso podatków z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł fundusz sołecki z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł rekrutacja do przedszkoli z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:35:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł wyróżnienie z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 14:34:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł regulamin wyróżnienia z kategorii Projekty uchwał
11.03.2015 12:28:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie, że na wniosek Pana Sławomira Ziółkowskiego, zam. Słomczyce Huby 2, 62-420 Strzałkowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych do retencjonowania wody zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 179/5 i 179/6, obręb Graboszewo w miejscowości Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
27.02.2015 11:36:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 112/1, 113/3 w obrębie miejscowości Strzałkowo oraz na działkach 5, 18, 81, 82, 83, 94/1, 96, 108, 110/1, w obrębie miejscowości Skarboszewo, gmina Strzałkowo oraz na działce o nr 612 w obrębie miejscowości Kotunia, gmina Słupca do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda (łącznie 12 MW), o maksymalnej wysokości do 160 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym - Inwestor Centralna Grupa Energetyczna S.A., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
25.02.2015 09:17:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:17:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:16:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:16:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:16:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:16:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:16:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:15:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:15:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:15:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:14:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:14:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.02.2015 09:14:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.02.2015 09:14:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.02.2015 14:30:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
23.02.2015 14:28:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
23.02.2015 14:25:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
23.02.2015 14:24:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
16.02.2015 10:41:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo, Pospólno.
16.02.2015 10:41:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo, Pospólno.
11.02.2015 07:49:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł usuwanie azbestu - pomoc z kategorii Projekty uchwał
11.02.2015 07:49:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł izba wytrzeźwień - pomoc z kategorii Projekty uchwał
11.02.2015 07:49:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.02.2015 07:49:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF zmiana z kategorii Projekty uchwał
11.02.2015 07:49:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kalendarz imprez z kategorii Projekty uchwał
11.02.2015 07:49:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana studium z kategorii Projekty uchwał
06.02.2015 09:11:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
27.01.2015 14:07:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Interpretacja prawa podatkowego
27.01.2015 13:54:05 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Interpretacja prawa podatkowego
27.01.2015 13:04:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Interpretacja prawa podatkowego
27.01.2015 13:03:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Interpretacja prawa podatkowego
27.01.2015 13:02:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Interpretacja prawa podatkowego
26.01.2015 10:35:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 10:33:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:58:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:47:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:43:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:43:29 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
26.01.2015 09:43:06 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
26.01.2015 09:41:23 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
26.01.2015 09:40:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.01.2015 09:39:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip