top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
13.03.2015 12:50:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014wałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:50:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014wałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:49:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:49:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:43:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
13.03.2015 12:43:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
13.03.2015 12:41:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. "Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie"
13.03.2015 12:41:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. "Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie"
13.03.2015 12:37:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2015 12:35:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
13.03.2015 12:34:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
13.03.2015 12:34:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
13.03.2015 12:33:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
13.03.2015 12:32:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
13.03.2015 12:08:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za rok 2013.
13.03.2015 12:08:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za rok 2013.
13.03.2015 12:06:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiató i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.03.2015 12:06:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiató i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.03.2015 12:04:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej nr 3077P
13.03.2015 12:04:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej nr 3077P
13.03.2015 12:03:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
13.03.2015 12:03:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
13.03.2015 12:02:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 12:01:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 12:00:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 12:00:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:12:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 09:12:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 09:11:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 09:11:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 09:10:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:10:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 09:09:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Miasta Konina
13.03.2015 09:09:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Miasta Konina
13.03.2015 09:06:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:04:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:03:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 09:03:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu gminy Strzałkowo za rok 2013
13.03.2015 08:58:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:58:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Strzałkowie
13.03.2015 08:57:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/299/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:57:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/299/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:56:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:56:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, poł. w m. Słomczyce, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:55:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 08:54:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
13.03.2015 08:54:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/296/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.03.2015 08:54:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/296/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip