top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
21.09.2015 11:06:03 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:04:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 09:57:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł wybory z kategorii Projekty uchwał
21.09.2015 09:57:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany budżetu z kategorii Projekty uchwał
21.09.2015 09:57:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
11.09.2015 13:57:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w m. Strzałkowo
11.09.2015 13:56:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w m. Strzałkowo
03.09.2015 11:57:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:56:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup samochodu dla OSP
27.08.2015 11:38:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
25.08.2015 09:01:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Strzałkowo
25.08.2015 09:01:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Strzałkowo
20.08.2015 12:38:20 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
20.08.2015 12:37:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
20.08.2015 08:40:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 08:40:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2015 08:39:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 08:39:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2015 08:39:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 08:39:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
11.08.2015 13:41:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - losowanie komisji
05.08.2015 15:13:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
05.08.2015 15:13:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
30.07.2015 12:38:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
27.07.2015 10:08:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.07.2015 08:21:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
22.07.2015 08:20:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
22.07.2015 07:57:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana studium z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł opiekun MRG z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł absolutorium z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy za wodę z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
17.07.2015 14:54:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2014
17.07.2015 14:54:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2014
17.07.2015 13:51:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.07.2015 13:51:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.07.2015 12:09:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:07:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
box
bot foot
bip bip