top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
01.12.2014 13:24:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ewa Jałoszyńska

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Benedykt Augustyniak

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Mirosław Czerniak

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Daniel Burdziński

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Artur Cygan

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Agnieszka Górska

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Piotr Kowalski

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Józef Pikos

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Olech Głodkowski

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:24:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Kazimierz Pawlak

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:23:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Barbara Wojtkowiak-Idziak

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:23:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radny
Tomasz Synowiec

z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:23:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Radna Beata Zimniewicz z kategorii Skład osobowy Rady
01.12.2014 13:23:34 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
26.11.2014 15:00:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa elektrowni wiatrowych
26.11.2014 14:59:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa elektrowni wiatrowych
26.11.2014 14:50:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - nowe ogłoszenie
25.11.2014 15:01:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo.
12.11.2014 13:29:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
12.11.2014 13:28:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - nowe ogłoszenie
12.11.2014 13:27:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - nowe ogłoszenie
12.11.2014 13:26:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - nowe ogłoszenie
12.11.2014 13:25:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - nowe ogłoszenie
12.11.2014 13:23:50 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego DAF - unieważniony
07.11.2014 12:58:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca - Inwestor Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, Róża 27a, 62-400 Słupca.
06.11.2014 08:51:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w m. Kotunia, Wierzbocie i Kąty.
06.11.2014 08:47:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w m. Kotunia, Wierzbocie i Kąty.
04.11.2014 11:02:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie
04.11.2014 11:01:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odśnieżanie
30.10.2014 11:25:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2013-2016”
28.10.2014 14:23:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie
28.10.2014 14:21:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy” gm. Strzałkowo”, powiat słupecki, woj. wielkopolskie
28.10.2014 10:30:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2014 10:30:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2014 10:29:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2014 10:29:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2014 10:28:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2014 10:28:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2014 10:28:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2014 10:28:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2014 10:25:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2014 10:25:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2014 10:24:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.10.2014 13:58:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 13:57:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 13:55:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z kategorii Wybory Samorządowe 2014 - komunikaty, obwieszczenia
22.10.2014 13:43:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Strzałkowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 13:43:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strzałkowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Strzałkowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 12:29:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 150/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
22.10.2014 12:29:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 150/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Strzałkowo na 2014 rok.
box
bot foot
bip bip