top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
17.12.2014 09:49:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chwałkowicach
15.12.2014 13:45:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu - 2013 r.
15.12.2014 12:07:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” zlokalizowanego na terenie Gminy Strzałkowo i Gminy Słupca - Inwestor Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62 -400 Słupca reprezentowane przez pełnomocnika Pana Adama Chmielewskiego, Róża 27a, 62-400 Słupca, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
15.12.2014 12:03:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Strzałkowie na działce nr 57/5”, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, prowadzący działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo.
15.12.2014 09:33:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:33:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:31:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:27:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:24:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:23:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:22:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:20:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:19:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:19:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:19:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:18:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:18:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:17:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:17:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:16:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:16:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:16:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.12.2014 09:16:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.12.2014 09:15:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.12.2014 10:01:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
12.12.2014 10:00:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
12.12.2014 08:57:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Iwona Kościuszko zastępująca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
11.12.2014 09:22:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ocena aktualności planów z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zaopiniowanie cen odpady z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dotacja dla przedszkola z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami z kategorii Projekty uchwał
11.12.2014 09:22:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
01.12.2014 14:12:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu : „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2013-2016”.
01.12.2014 13:29:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Beata Zimniewicz
01.12.2014 13:29:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Henryka Twardowska
01.12.2014 13:28:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Tomasz Synowiec
01.12.2014 13:28:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Krzysztof Stefański
01.12.2014 13:28:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Marek Hejna
01.12.2014 13:28:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Lilla Graczyk
01.12.2014 13:27:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Krzysztof Graczyk
01.12.2014 13:27:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Lucyna Górcewicz
01.12.2014 13:27:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Olech Głodkowski
01.12.2014 13:27:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radny Tomasz Gałan
01.12.2014 13:26:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Jolanta Dubińska
01.12.2014 13:26:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Radna Lucyna Chłędowska
01.12.2014 13:26:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Benedykt Augustyniak
01.12.2014 13:25:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Irena Maciejewska
01.12.2014 13:25:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Pawlak
01.12.2014 13:24:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

z kategorii Skład osobowy Rady
box
bot foot
bip bip