top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
23.10.2015 13:22:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kanalizacja ul. Rolnicza z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan Babin z kategorii Projekty uchwał
22.10.2015 13:50:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor: Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie.
20.10.2015 16:34:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:33:59 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:28:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:27:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:27:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:27:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:27:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:27:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
20.10.2015 16:26:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
19.10.2015 13:32:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
15.10.2015 10:07:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
14.10.2015 14:48:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
14.10.2015 14:45:42 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zakup samochodu dla OSP
14.10.2015 14:28:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
14.10.2015 08:35:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy
14.10.2015 08:35:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy
13.10.2015 14:31:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
13.10.2015 14:30:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Strzałkowo
12.10.2015 12:48:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
12.10.2015 12:48:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
12.10.2015 12:47:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
08.10.2015 14:32:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że na wniosek Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny STAW zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie i rozbudowie urządzeń melioracji szczegółowych na użytkach rolnych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny Staw w m. Staw, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
08.10.2015 11:07:06 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Babin
08.10.2015 11:06:29 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Babin Olędry
08.10.2015 11:05:41 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Brudzewo
08.10.2015 11:04:50 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Chwałkowice
08.10.2015 11:03:49 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Graboszewo
08.10.2015 11:03:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Janowo
08.10.2015 11:02:05 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Janowo Olędry
08.10.2015 11:01:19 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Katarzynowo
08.10.2015 11:00:36 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Kornaty
08.10.2015 10:59:43 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Krępkowo
08.10.2015 10:59:02 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Młodziejewice
08.10.2015 10:58:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ostrowo Kościelne
08.10.2015 10:57:03 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Paruszewo
08.10.2015 10:55:58 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Skarboszewo
08.10.2015 10:54:59 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Szemborowo
08.10.2015 10:53:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Strzałkowo
08.10.2015 10:52:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Szemborowo
08.10.2015 10:51:04 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Wólka
box
bot foot
bip bip