top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.11.2015 11:27:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kredyt długoterminowy z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł mpzp z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 09:37:07 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 09:37:05 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 09:37:03 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 13:48:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 13:47:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.11.2015 13:46:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.11.2015 12:11:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 02.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: budowie budynku biurowego z halą magazynową, dokiem przeładunkowym oraz zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych numerami geod. 59/13, 59/14, 59/15, 59/5, obręb Staw, w miejscowości Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – Inwestor Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. z siedzibą ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń
02.11.2015 13:53:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy
30.10.2015 13:12:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/3, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie- Inwestor Anna Kowalska, ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
28.10.2015 12:22:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg i ulic
28.10.2015 12:22:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg i ulic
28.10.2015 07:52:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:52:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:52:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:51:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:51:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:51:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:50:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:50:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:50:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:49:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:49:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:49:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:49:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:49:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:48:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:48:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:48:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:48:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:47:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:47:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:47:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:47:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.10.2015 07:46:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.10.2015 07:46:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.10.2015 13:54:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
23.10.2015 13:22:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł strategia rozwoju z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł rekompensata odpady z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zespoł dla ławników z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł umarzanie należności z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kredyt z kategorii Projekty uchwał
23.10.2015 13:22:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kotłownia Biblioteka z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip