top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
20.08.2015 08:40:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2015 08:39:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 08:39:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2015 08:39:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 08:39:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
11.08.2015 13:41:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - losowanie komisji
05.08.2015 15:13:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
05.08.2015 15:13:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa.
30.07.2015 12:38:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
27.07.2015 10:08:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic: Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.07.2015 08:21:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
22.07.2015 08:20:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
22.07.2015 07:57:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana studium z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł opiekun MRG z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł absolutorium z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:57:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł złote strzałki z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy za wodę z kategorii Projekty uchwał
22.07.2015 07:56:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł WPF z kategorii Projekty uchwał
17.07.2015 14:54:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2014
17.07.2015 14:54:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2014
17.07.2015 13:51:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.07.2015 13:51:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.07.2015 12:09:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:07:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:06:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
17.07.2015 12:05:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dowozy szkolne
03.07.2015 12:17:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych do retencjonowania wody zlokalizowanych w m. Graboszewo
01.07.2015 11:53:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości, zarządzanie drogami w Urzędzie Gminy w Strzałkowie
01.07.2015 11:50:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Odbudowa i rozbudowa urządzeń melioracji szczegółowej na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej WPPZ Staw
24.06.2015 12:55:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie –Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie
24.06.2015 12:48:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego zlokaliuzowanego w Katarzynowie
24.06.2015 12:47:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego zlokaliuzowanego w Katarzynowie
19.06.2015 14:35:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
19.06.2015 14:34:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:33:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lech A. Nowaczyk
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:32:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Teresa Jóźwiak
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:32:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krystyna Kuropaczewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:31:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Grzelak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
19.06.2015 14:30:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Nowak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
box
bot foot
bip bip