top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
25.09.2015 12:54:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
25.09.2015 12:53:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
25.09.2015 12:32:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Strzałkowo"
25.09.2015 12:29:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Strzałkowo"
25.09.2015 12:29:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/23/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2015 rok
25.09.2015 12:28:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/23/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2015 rok
25.09.2015 12:27:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2015 rok
25.09.2015 12:27:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2015 rok
25.09.2015 12:25:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
25.09.2015 12:25:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
25.09.2015 12:20:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Strzałkowo"
25.09.2015 12:18:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słomczyce
25.09.2015 12:18:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słomczyce
25.09.2015 12:17:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 roku
25.09.2015 12:17:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 roku
25.09.2015 12:14:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 12:14:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 12:13:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:13:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:12:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 12:12:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 12:11:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:11:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:57:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/13/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
25.09.2015 11:57:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/13/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
25.09.2015 11:56:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/12/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochorny Zdrowia i Pomocy Społecznej
25.09.2015 11:56:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/12/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochorny Zdrowia i Pomocy Społecznej
25.09.2015 11:55:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/11/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji
25.09.2015 11:55:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/11/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji
25.09.2015 11:54:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/10/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej
25.09.2015 11:54:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/10/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej
25.09.2015 11:53:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
25.09.2015 11:53:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
25.09.2015 11:52:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:52:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:49:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
25.09.2015 11:49:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
25.09.2015 11:48:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
25.09.2015 11:47:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
25.09.2015 11:45:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielani i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
25.09.2015 11:45:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielani i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
25.09.2015 11:43:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 11:43:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 11:42:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmienieająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:42:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmienieająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:40:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:40:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:39:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:39:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Strzałkowo
22.09.2015 10:14:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip