top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
28.12.2015 08:37:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:37:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:37:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:37:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:37:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:37:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:36:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:36:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:36:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:36:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:35:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:35:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:35:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:35:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:35:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
28.12.2015 08:34:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.12.2015 08:20:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł formularze podatkowe z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zwolnienia w podatku od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł opłata targowa z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek rolny z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan gospdoarki niskoemisyjnej z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana regulamin porządku z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sprzedaż Babin lokal z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana plan Staw z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:20:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł odbieranie odpadów z kategorii Projekty uchwał
28.12.2015 08:19:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł środki transportu z kategorii Projekty uchwał
22.12.2015 08:57:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe
22.12.2015 08:57:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe
18.12.2015 13:34:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
18.12.2015 13:34:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
18.12.2015 13:33:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
18.12.2015 13:33:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
17.12.2015 14:58:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o wydaniu postanowienia - w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego „odbudowie i rozbudowie urządzeń melioracji szczegółowych na użytkach rolnych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny Staw w m. Staw, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
17.12.2015 14:56:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o zakońćzeniu postępowania dowodowego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „odbudowie i rozbudowie urządzeń melioracji szczegółowych na użytkach rolnych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny Staw w m. Staw, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
16.12.2015 15:17:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o wydaniu postanowienia - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „na przebudowie drogi gminnej 424008P na odcinku droga krajowa nr 92 - Staw zlokalizowanej na terenie gminy Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
16.12.2015 15:15:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o zakońćzeniu postępowania dowodowego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „na przebudowie drogi gminnej 424008P na odcinku droga krajowa nr 92 - Staw zlokalizowanej na terenie gminy Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
15.12.2015 09:58:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
15.12.2015 09:58:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
14.12.2015 14:57:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu
14.12.2015 14:56:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu
30.11.2015 11:25:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:25:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:24:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:24:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:24:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:24:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:23:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip