top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
28.09.2015 12:25:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:24:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:24:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:24:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:22:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Strzałkowie, będącej własnością Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:22:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Strzałkowie, będącej własnością Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:20:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 12:20:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 12:19:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:19:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:18:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rolniczej"
28.09.2015 12:18:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rolniczej"
25.09.2015 13:32:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 13:32:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 13:28:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 13:28:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 13:18:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25.09.2015 13:18:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25.09.2015 13:16:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa w sołectwie Graboszewo
25.09.2015 13:16:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa w sołectwie Graboszewo
25.09.2015 13:15:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
25.09.2015 13:15:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
25.09.2015 13:13:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Paruszewo
25.09.2015 13:13:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Paruszewo
25.09.2015 13:12:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego Statuetką "Złote Strzałki"
25.09.2015 13:12:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego Statuetką "Złote Strzałki"
25.09.2015 13:11:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Statuetką "Złote Strzałki"
25.09.2015 13:11:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Statuetką "Złote Strzałki"
25.09.2015 13:10:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
25.09.2015 13:10:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
25.09.2015 13:09:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 6 kwietnia 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r.
25.09.2015 13:09:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 6 kwietnia 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r.
25.09.2015 13:08:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 13:07:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 13:06:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego
25.09.2015 13:06:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego
25.09.2015 13:06:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
25.09.2015 13:05:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
25.09.2015 13:05:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku z kategorii Uchwały Rady 2014-2018
25.09.2015 13:05:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.09.2015 13:04:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa z kategorii Uchwały Rady 2014-2018
25.09.2015 13:04:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.09.2015 13:01:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
25.09.2015 13:01:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
25.09.2015 12:59:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:59:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:58:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:58:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzałkowo
25.09.2015 12:57:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
25.09.2015 12:57:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
box
bot foot
bip bip