top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
05.10.2015 14:11:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
02.10.2015 15:23:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o obwodach
02.10.2015 15:23:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o obwodach
02.10.2015 15:23:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja o losowaniu
02.10.2015 15:23:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o losowaniu
02.10.2015 15:21:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Wybory Parlamentarne 2015 z kategorii Prawo lokalne
02.10.2015 15:21:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.10.2015 15:17:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa Babin, Babin Olędry
02.10.2015 15:16:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa Babin, Babin Olędry
30.09.2015 14:42:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
30.09.2015 14:41:52 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
28.09.2015 13:02:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
28.09.2015 13:02:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
28.09.2015 13:00:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 13:00:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 12:59:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:59:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:58:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym
28.09.2015 12:58:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym
28.09.2015 12:52:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Krotoszyńskiemu Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:52:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Krotoszyńskiemu Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:52:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Januaremu Szumiłowskiemu Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:52:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Januaremu Szumiłowskiemu Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:51:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Stanisławowi Krawcowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:51:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Panu Stanisławowi Krawcowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:49:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:49:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:48:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:48:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:46:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:46:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:45:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2014 rok
28.09.2015 12:45:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2014 rok
28.09.2015 12:44:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2014 rok
28.09.2015 12:44:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2014 rok
28.09.2015 12:42:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 12:42:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.09.2015 12:41:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:41:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:40:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
28.09.2015 12:39:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
28.09.2015 12:28:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:28:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:27:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:27:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.09.2015 12:26:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Brudzewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
28.09.2015 12:26:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Brudzewo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip