top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
29.01.2016 12:35:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku komunalnym położonym w m. Babin 7, obręb geod. Babin wraz z udziałęm w nieruchomości wspólnej
29.01.2016 12:33:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku komunalnym położonym w m. Babin 7, obręb geod. Babin wraz z udziałęm w nieruchomości wspólnej
29.01.2016 12:13:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. o przystąienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
29.01.2016 12:12:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. o przystąienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
29.01.2016 12:10:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:10:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:09:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
29.01.2016 12:09:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
29.01.2016 12:08:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla cemów podatkowych obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:08:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla cemów podatkowych obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:07:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
29.01.2016 12:06:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
29.01.2016 12:06:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2016 roku
29.01.2016 12:06:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2016 roku
29.01.2016 12:04:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
29.01.2016 12:04:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
29.01.2016 12:04:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 12:03:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 12:02:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:02:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 11:59:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 11:59:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 11:58:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 11:58:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:28:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru łąwników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
29.01.2016 10:28:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru łąwników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
29.01.2016 10:26:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendió sportowych, nagród i wyróżnień
29.01.2016 10:24:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendió sportowych, nagród i wyróżnień
29.01.2016 10:23:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
29.01.2016 10:22:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
29.01.2016 10:21:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
29.01.2016 10:21:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
29.01.2016 10:19:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
29.01.2016 10:19:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
29.01.2016 10:18:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2016
29.01.2016 10:18:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2016
29.01.2016 10:17:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 10:17:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 10:16:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:16:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:15:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego
29.01.2016 10:15:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego
29.01.2016 10:14:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
29.01.2016 10:14:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
28.01.2016 12:09:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - budowa fermy wiatrowej Piotrowice
28.01.2016 12:09:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - budowa fermy wiatrowej Piotrowice
27.01.2016 11:20:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ochrona środowiska
27.01.2016 11:19:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.01.2016 11:18:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Piotrowice z kategorii Ochrona środowiska
27.01.2016 11:14:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip