top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
26.02.2016 14:57:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 13:05:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:05:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:04:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:03:54 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
26.02.2016 13:03:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:03:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:02:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:01:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:01:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:01:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:00:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:59:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:59:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:59:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:58:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:58:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:58:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:58:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:57:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:57:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:57:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:57:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:57:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:57:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:56:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:56:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:55:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:55:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:55:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:54:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
19.02.2016 12:16:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej) obręb Kościanki
19.02.2016 12:16:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej) obręb Kościanki
19.02.2016 12:15:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej) obręby Strzałkowo, Kornaty, Babin Olędry
19.02.2016 12:15:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej) obręby Strzałkowo, Kornaty, Babin Olędry
19.02.2016 12:04:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców ul. 22 Lipca w sprawie zmiany nazwy ulicy
19.02.2016 12:00:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia energetyczna kablowa podziemna) obręby Paruszewo, Skarboszewo Strzałkowo
19.02.2016 11:59:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia energetyczna kablowa podziemna) obręby Paruszewo, Skarboszewo Strzałkowo
17.02.2016 13:22:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Komunikat Wójta Gminy - otwarty konkurs na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.02.2016 08:05:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
08.02.2016 14:15:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przedłużenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geod. 24/3 obręb Katarzynowo
05.02.2016 13:03:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców ul. 22 Lipca w sprawie zmiany nazwy ulicy
05.02.2016 13:03:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Petycja mieszkańców ul. 22 Lipca w sprawie zmiany nazwy ulicy
05.02.2016 13:03:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja mieszkańców ul. 22 Lipca w sprawie zmiany nazwy ulicy
29.01.2016 12:42:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
29.01.2016 12:42:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
29.01.2016 12:41:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.01.2016 12:41:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.01.2016 12:38:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/195/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulamiu utrzymania czystośvci i porządku na terenie gminy Strzałkowo
29.01.2016 12:38:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/195/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulamiu utrzymania czystośvci i porządku na terenie gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip