top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Data Redaktor Zmiana
12.10.2015 12:47:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
08.10.2015 14:32:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że na wniosek Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny STAW zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie i rozbudowie urządzeń melioracji szczegółowych na użytkach rolnych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Zakład Produkcyjny Staw w m. Staw, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
08.10.2015 11:07:06 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Babin
08.10.2015 11:06:29 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Babin Olędry
08.10.2015 11:05:41 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Brudzewo
08.10.2015 11:04:50 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Chwałkowice
08.10.2015 11:03:49 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Graboszewo
08.10.2015 11:03:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Janowo
08.10.2015 11:02:05 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Janowo Olędry
08.10.2015 11:01:19 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Katarzynowo
08.10.2015 11:00:36 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Kornaty
08.10.2015 10:59:43 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Krępkowo
08.10.2015 10:59:02 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Młodziejewice
08.10.2015 10:58:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ostrowo Kościelne
08.10.2015 10:57:03 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Paruszewo
08.10.2015 10:55:58 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Skarboszewo
08.10.2015 10:54:59 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Szemborowo
08.10.2015 10:53:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Strzałkowo
08.10.2015 10:52:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Szemborowo
08.10.2015 10:51:04 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Wólka
07.10.2015 14:21:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:21:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:21:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:21:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:21:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:20:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 14:19:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
07.10.2015 12:17:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
07.10.2015 12:17:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
07.10.2015 12:17:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
05.10.2015 14:11:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
05.10.2015 14:11:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
02.10.2015 15:23:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o obwodach
02.10.2015 15:23:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o obwodach
02.10.2015 15:23:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja o losowaniu
02.10.2015 15:23:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o losowaniu
02.10.2015 15:21:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Wybory Parlamentarne 2015 z kategorii Prawo lokalne
02.10.2015 15:21:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.10.2015 15:17:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa Babin, Babin Olędry
02.10.2015 15:16:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa Babin, Babin Olędry
box
bot foot
bip bip