top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.11.2015 11:19:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.11.2015 11:19:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:19:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.11.2015 11:18:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.11.2015 11:17:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:17:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
30.11.2015 11:16:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
30.11.2015 11:16:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.11.2015 13:11:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w dniu 16.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: „wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej w miejscowości Krępkowo, działka o nr ewid. 21/1, obręb Krępkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”. – Inwestor Gmina Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
17.11.2015 14:37:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16.11.2015 r. o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii energetycznej
17.11.2015 14:37:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16.11.2015 r. o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii energetycznej
17.11.2015 13:54:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
17.11.2015 13:54:51 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
17.11.2015 13:51:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
16.11.2015 13:21:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o przesłaniu odwołania - Terminal sp. z o.o.
16.11.2015 13:21:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o przesłaniu odwołania - Terminal sp. z o.o.
13.11.2015 14:01:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 14:00:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 14:00:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 14:00:32 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 14:00:30 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 14:00:27 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 11:28:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 11:27:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 11:27:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 11:27:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana uchwały odpady z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł służebność przesyłu z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł cennik odpady z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł przystanki z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł stypendia sportowe z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł regulamin czystości z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ławnicy z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kredyt długoterminowy z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł mpzp z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł współpraca z organizacjami z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 11:27:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
13.11.2015 09:37:07 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 09:37:05 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
13.11.2015 09:37:03 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 14:27:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 13:48:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na rok 2016.
12.11.2015 13:47:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.11.2015 13:46:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.11.2015 12:11:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 02.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: budowie budynku biurowego z halą magazynową, dokiem przeładunkowym oraz zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych numerami geod. 59/13, 59/14, 59/15, 59/5, obręb Staw, w miejscowości Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – Inwestor Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. z siedzibą ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń
02.11.2015 13:53:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy
30.10.2015 13:12:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/3, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie- Inwestor Anna Kowalska, ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
28.10.2015 12:22:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg i ulic
box
bot foot
bip bip