top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
20.04.2016 08:45:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok
20.04.2016 08:43:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
20.04.2016 08:43:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
20.04.2016 08:40:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
20.04.2016 08:40:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
20.04.2016 08:39:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2016 rok oraz specjalności i form kształcenia
20.04.2016 08:38:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2016 rok oraz specjalności i form kształcenia
20.04.2016 08:37:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych
20.04.2016 08:37:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych
20.04.2016 08:35:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
20.04.2016 08:35:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
20.04.2016 08:33:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.)
20.04.2016 08:33:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.)
20.04.2016 08:30:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:30:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:29:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:29:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:27:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonje w obrębie geod. Strzałkowo
20.04.2016 08:27:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonje w obrębie geod. Strzałkowo
19.04.2016 15:21:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geod. Babin
19.04.2016 15:21:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geod. Babin
19.04.2016 15:20:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy ul. Prym. Wyszyńskiego 14
19.04.2016 15:20:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy ul. Prym. Wyszyńskiego 14
19.04.2016 15:18:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:18:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:18:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:16:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:16:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:14:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
19.04.2016 15:14:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
19.04.2016 15:05:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 paźziernika 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 paźziernika 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:04:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.04.2016 15:04:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.04.2016 15:00:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:00:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:58:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020"
19.04.2016 14:58:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020"
19.04.2016 14:56:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:55:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:55:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, okreśłonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015-2016
19.04.2016 14:55:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, okreśłonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015-2016
19.04.2016 14:52:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:52:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
box
bot foot
bip bip