top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
29.01.2016 11:58:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 11:58:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:28:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru łąwników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
29.01.2016 10:28:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru łąwników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
29.01.2016 10:26:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendió sportowych, nagród i wyróżnień
29.01.2016 10:24:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendió sportowych, nagród i wyróżnień
29.01.2016 10:23:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
29.01.2016 10:22:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
29.01.2016 10:21:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
29.01.2016 10:21:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
29.01.2016 10:19:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
29.01.2016 10:19:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
29.01.2016 10:18:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2016
29.01.2016 10:18:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2016
29.01.2016 10:17:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 10:17:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
29.01.2016 10:16:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:16:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.01.2016 10:15:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego
29.01.2016 10:15:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego
29.01.2016 10:14:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
29.01.2016 10:14:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
28.01.2016 12:09:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - budowa fermy wiatrowej Piotrowice
28.01.2016 12:09:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - budowa fermy wiatrowej Piotrowice
27.01.2016 11:20:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ochrona środowiska
27.01.2016 11:19:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.01.2016 11:18:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Piotrowice z kategorii Ochrona środowiska
27.01.2016 11:14:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.01.2016 15:26:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie - Inwestor WP2 Sp. z o.o. ul. Leśna 51, 62-051 Wiry
26.01.2016 15:25:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo, że W związku z przedłożeniem w dniu 15.11.2013r. raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (postanowienie z dnia 17.12.2013r. znak: GPOS.6220.15.2012).
22.01.2016 12:48:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
22.01.2016 12:48:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
22.01.2016 12:47:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
22.01.2016 12:47:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
22.01.2016 12:45:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w roku 2014
22.01.2016 12:45:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w roku 2014
22.01.2016 12:44:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
22.01.2016 12:44:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
22.01.2016 12:43:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
22.01.2016 12:43:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
22.01.2016 12:42:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.01.2016 12:42:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.01.2016 12:41:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej"
22.01.2016 12:41:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej"
22.01.2016 12:40:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
22.01.2016 12:40:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy"
22.01.2016 12:38:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Strzałkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
22.01.2016 12:38:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Strzałkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
22.01.2016 12:33:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
22.01.2016 12:33:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
box
bot foot
bip bip