top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
28.04.2016 14:30:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
28.04.2016 14:27:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego
28.04.2016 14:27:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego
28.04.2016 14:27:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Strzałkowo
28.04.2016 14:27:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Strzałkowo
28.04.2016 14:25:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 14:25:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 14:25:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.04.2016 14:24:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.04.2016 13:13:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 13:13:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 13:11:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2016 rok
28.04.2016 13:11:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2016 rok
28.04.2016 13:10:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2016 rok
28.04.2016 13:10:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2016 rok
28.04.2016 13:09:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Strzałkowo w Stowarzyszeniu "Unia Nadwarciańska"
28.04.2016 13:09:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Strzałkowo w Stowarzyszeniu "Unia Nadwarciańska"
28.04.2016 13:08:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Panu Stefanowi Śmidowiczowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.04.2016 13:08:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Panu Stefanowi Śmidowiczowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.04.2016 13:07:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Panu Janowi Gierszewskiego Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.04.2016 13:07:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Panu Janowi Gierszewskiego Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
28.04.2016 13:04:56 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
28.04.2016 13:04:39 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
28.04.2016 13:04:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
28.04.2016 13:02:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
28.04.2016 13:02:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
28.04.2016 12:59:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok
28.04.2016 12:58:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok
28.04.2016 12:57:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
28.04.2016 12:57:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
28.04.2016 12:56:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznei użytecznych w 2016 roku
28.04.2016 12:56:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznei użytecznych w 2016 roku
28.04.2016 12:55:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 12:55:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 12:54:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
28.04.2016 12:53:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.04.2016 12:53:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.04.2016 12:52:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.04.2016 12:52:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
28.04.2016 12:51:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
28.04.2016 12:50:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
27.04.2016 14:09:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)
27.04.2016 14:09:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
21.04.2016 11:48:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców ulicy Szkolnej dotycząca nowej inwestycji Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie
21.04.2016 11:47:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja mieszkańców ulicy Szkolnej dotycząca nowej inwestycji Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie
20.04.2016 08:48:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
20.04.2016 08:48:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
20.04.2016 08:47:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:47:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
20.04.2016 08:45:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok
box
bot foot
bip bip