top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
25.09.2015 11:43:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 11:43:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
25.09.2015 11:42:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmienieająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:42:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w zmienieająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:40:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:40:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:39:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Strzałkowo
25.09.2015 11:39:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Strzałkowo
22.09.2015 10:14:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:14:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:13:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:13:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:13:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:13:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:12:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:12:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:11:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:11:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:11:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:11:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:10:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:10:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.09.2015 10:10:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.09.2015 10:07:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.09.2015 11:07:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:07:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:07:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:07:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:07:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:07:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:06:03 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 11:04:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo.
21.09.2015 09:57:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł wybory z kategorii Projekty uchwał
21.09.2015 09:57:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany budżetu z kategorii Projekty uchwał
21.09.2015 09:57:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
11.09.2015 13:57:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w m. Strzałkowo
11.09.2015 13:56:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w m. Strzałkowo
03.09.2015 11:57:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:57:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup samochodu dla OSP
03.09.2015 11:56:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup samochodu dla OSP
27.08.2015 11:38:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.
box
bot foot
bip bip